ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen weboldal (továbbiakban: Weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője, továbbá a Weboldalon található, illetve azon keresztül megadott adatok kezelője a Web Vacation Utazási Iroda Kft. (1149 Budapest, Egressy út 10. fszt. 2.; továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő a Weboldalt látogató, Adatkezelővel bármi módon kapcsolatba kerülő, továbbá a kapcsolatfelvételt követően esetlegesen megbízási, szolgáltatási, illetve bármely egyéb jogviszonyt (továbbiakban: Jogviszony) létesítő személy (továbbiakban: Ügyfél) személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelés megkezdése előtt jelen adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) nyújt tájékoztatást.

Tájékoztató kiterjed az adatok kezelésével kapcsolatos tényekre, az adatkezelések céljára, jogalapjára, időtartamára, a személyes adatok megismerésére jogosultak körére, illetve adatfeldolgozásra. Jelen Tájékoztató kiterjed továbbá az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Adatkezelő kiemeli, hogy a kezelt adatokat biztonságosan tárolja, továbbá Ügyfél számára annak kérése esetén felvilágosítást ad a tárolt adatokról és Ügyfél az adatok törlését bármikor, ingyenesen és indokolás nélkül kérheti Adatkezelőtől.

Az adatok kezelője a Web Vacation Utazási Iroda Kft.

 

Székhelye:

1149 Budapest, Egressy út 10. fszt. 2.

Cgj:

01-09-976510

Képviseli:

Börönte Dóra ügyvezető

E-mail címe:

dora.boronte@utazas.info

Telefonszáma:

+36-20-387-0317

Adatvédelmi tisztviselő:

Börönte Dóra

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a jelen Szabályzatot.

1.) Tárhely

A weboldal tárhelyét, szerverét szolgáltatja:

INTEGRITY Kft.

Székhely:

8000 Székesfehérvár, Gyetvai utca 6.

Host:

www.integrity.hu

Elérhetőség:

office@integrity.hu

Adatvédelmi tájékoztatója:

https://integrity.hu/adatvedelem/

Adatkezelő a tárhelyszolgáltató és az általa kezelt szerver vonatkozásában a felelősségét kizárja.

2.) Kezelt adatok köre, adatkezelés célja

Weboldalon lehetőség van hírlevélre való feliratkozásra, Adatkezelő üzleti tevékenysége körébe tartozó ajánlatok érhetők el, illetve lehetőség van ajánlatkérésre, szolgáltatások megrendelésre. Az adatkezelés célja összhangban a fentiekkel, az Ügyféllel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az Adatkezelő és Ügyfél között esetlegesen létrejövő egy vagy több szerződés megkötése, teljesítése. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságos tárolásáról, illetve azok szükséges időtartamig való biztonságos megőrzéséről. Adatkezelő a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezet az adatokról.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatok Weboldalon való megadása önkéntes. Továbbá az Ügyfél az adatainak megadását igénylő szolgáltatások, így különösen de nem kizárólagosan a hírlevél, online foglalás, online biztosításkötés (továbbiakban: Regisztráció) igénybevétele esetén az űrlap kitöltésével, míg a Regisztrációt nem igénylő szolgáltatások igénybe vétele esetén a böngészéssel, mint ráutaló magatartással elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el Adatkezelő Felhasználási Feltételeit, hozzájárul adatai kezeléséhez, valamint azok Adatkezelő által történő statisztikai célú felhasználásához. Adatkezelő fenntartja a jogot a Felhasználási Feltételeinek egyoldalú módosítására, amelyről nem köteles Ügyfelet értesíteni.

 

Regisztráció során Ügyféltől személyes illetve meghatározott esetekben különleges adatok begyűjtése szükséges. Adatkezelő a részére Regisztráció során megadott, illetve a Regisztrációt követően a szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott személyes, valamint különleges adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásaival összhangban, kezeli, úgy hogy azok illetéktelen harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.

 

Weboldal működése során minden, a rendelkezésére álló módon és eszközzel védi Ügyfelei jogait, így különösen de nem kizárólagosan a személyes adatok védelméhez való jogát, betartja a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit. Ügyfél által a Regisztráció során megadott adatokat Adatkezelő kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, amelyhez az Ügyfél hozzájárulását adta, illetve ami az Adatkezelő és Ügyfél között esetlegesen létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, továbbá Adatkezelő számára jogszabály által előírt kötelezettség. Illetéktelen harmadik személynek Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait semmilyen körülmények között nem adja át vagy nem teszi elérhetővé. 

 

Regisztráció során, továbbá a Regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele során Ügyfél alábbi adatait adja meg Adatkezelőnek, illetve hozza Adatkezelő tudomására:

 • teljes név;
 • születési idő;
 • e-mail cím;
 • lakcím;
 • mobiltelefonszám;
 • bankszámla  adatok (számlavezető bank neve, bankszámla szám)

Weboldalra regisztrálók a Regisztráció során megadott adataik törlését bármikor, ingyenesen és indokolás nélkül kérhetik Adatkezelőtől az info@utazas.info e-mail címre küldött üzenetben, ide nem értve azokat az adatokat, amelyek az Ügyfél és Adatkezelő között esetlegesen létrejövő Jogviszony teljesítése érdekében szükséges, továbbá jogszabály által meghatározott kötelezettség azok megőrzése.

3.) Hírlevél, rendszerüzenet

Adatkezelő az általa üzemeltett Weboldalon, összhangban A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.szakaszával lehetőséget biztosít hírlevélre (továbbiakban: Hírlevél) való feliratkozásra, amely Adatkezelő gazdasági tevékenységével összefüggő hasznos információkkal szolgál.

Hírlevél csak külön előzetes feliratkozás és hozzájárulás esetén kerül Ügyfélnek kiküldésre. Feliratkozás az Adatkezelő Weboldalán és foglalási rendszerében lehetséges. Adatkezelő minden feliratkozás után a feliratkozó e-mail címére visszaigazoló levelet küld. A feliratkozó a levélben található egyedi linkre kattintva visszaigazolja, hogy valóban kíván Hírlevelet kapni. Adatkezelő a feliratkozás/visszaigazolás dátumát és a hozzá tartozó IP címet a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően eltárolja. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-96268/2016.

Adatkezelő a feliratkozó e-mail címét csak és kizárólag Hírlevelének kiküldéséhez használja, azokat illetéktelen harmadik személynek semmilyen körülmények között át nem adja. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében hogy a rendszerben tárolt címek biztonságban legyenek, továbbá illetéktelen harmadik személy ne tudjon ahhoz hozzájutni, illetve azzal visszaélni. Feliratkozónak a feliratkozást követően az info@utazas.info e-mail címre küldött üzenetben van lehetősége a korábban megadott e-mail cím módosítására.

Hírlevél egyedi leiratkozó linket tartalmaz, amely segítésével feliratkozó bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen le tud iratkozni és így a Hírlevél küldő adatbázisból is törlésre kerül e-mail címe, a feliratkozás/visszaigazolás dátuma, illetve az IP címe. Technikai probléma esetén feliratkozó közvetlenül az info@utazas.info e-mail címre küldött e-mailben is kérheti e-mail címének eltávolítását.

Adatkezelő rendszerüzenetet Hírlevélre való feliratkozás hiányában is jogosult küldeni.

4.) Cookies (Sütik)

A testre szabott kiszolgálás érdekében Ügyfél számítógépén kis adatcsomag, ún. cookie (süti) kerül elhelyezésre. A cookie elhelyezésének célja az, hogy a regisztrált Ügyfelet ismételt látogatása során felismerje, és számára az azonosítási folyamatot megkönnyítse. Weboldalt látogató Ügyfelek a Weboldalra való belépéskor értesülnek arról, hogy Weboldal cookie-t használ. Ügyfél a Regisztrációval elfogadja továbbá, hogy a Weboldal anoním adatokat közöl a következő termékek üzemeltetőivel: Google Analytics.

Amennyiben Ügyfél az Adatkezelő által más honlapokon megjelenített hirdetésre kattintva jut el a www.utazas.info honlap valamely oldalára, bizonyos esetekben az Adatkezelő kisméretű, adatfájlt (cookie-t) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie elhelyezésének célja az, hogy az Adatkezelő mérni tudja online hirdetéseinek hatékonyságát.

Az Adatkezelő a cookie-ban tárolt adatokat harmadik személynek semmilyen formában nem adja át vagy nem teszi elérhetővé. Az Ügyfél a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, hogy az Adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, és az elhelyezést le is tilthatja. A cookie-kat a rendszer maximum 90 napig tárolja, utána automatikusan törlődnek. A cookie-k az Ügyfél számítógépének működését és biztonságát semmilyen szempontból nem befolyásolják, nem veszélyeztetik.

Ügyfélnek lehetősege van a cookie-kat törölni a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Ügyféltől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

5.) Közösségi oldalak

Adatkezelő Facebook oldalt üzemeltet, amelynek célja a Facebook oldalon a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a Weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a Facebook oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a Facebook-on valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a Facebook szabályozása vonatkozik. E körben Adatkezelő kizárja felelősségét.

6.) Jogi nyilakozat

Weboldal adatkezelési alapelvei különösen, de nem kizárólagosan az alábbi hatályos adatvédelmi jogszabályokkal van összhangban:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 95/46/EK valamint hatályba lépő irányelve 2016/680/EK rendele;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény ;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény,
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Jelen v2.0. verziószámú Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató 2023. május 08. napjától hatályos.

 

Részletes adatkezelési szabályzatunkat itt érheti el PDF formátumban >>