Szlovákia részletes információk

Diplomáciai képviselet Vissza az oldal tetejére

Nagykövetség

Cím:811 02 Bratislava, Nad Lomom 28.
Telefonszám:(00 421) (2) 5920-5200
Fax:(00 421) (2) 5443-5484
E-mail:mission.pzs@mfa.gov.hu
Web:www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium

Időeltolódás Vissza az oldal tetejére

Nincs

Magyarország: 12 óra
Szlovákia 12 óra

Fizetőeszköz Vissza az oldal tetejére

Szlovákia hivatalos pénzneme az euro. Váltópénze az euro cent. A pénzérméket 1, 2, 5, 10, 20 és 50 centes, 1 és 2 eurós, a bankjegyeket 5, 10, 20, 50, 100, 200 és 500 eurós címletekben adták ki. 
Hitelkártya és utazási csekk (American Express) korlátozás nélkül ki-és bevihető az országba. A dombornyomásos hitelkártyát (Visa, Maestro, Eurocard Mastercard) szinte minden étteremben, üzletben, bevásárlóközpontban elfogadják. 
Pénzváltásnál figyeljünk arra, hogy a forint nem konvertibilis valuta, tehát kint nem tudnak forint ellenében eurót vásárolni. 
Eurót pénzváltó irodákban, bankokban, repülőtereken, pályaudvarokon, esetenként a szállodákban válthatunk.

Beutazási szabályok Vissza az oldal tetejére

- Az Európai Unió és a Schengeni Rendszer tagja, magyar állampolgárok érvényes útiokmány (személyi igazolvány, útlevél) birtokában vízummentesen utazhatnak Szlovákiába. A munkavállalás továbbra is előzetes engedélyhez kötött.
- Magyar állampolgárok tartózkodási engedély nélkül 90 napon túl is tartózkodhatnak Szlovákiába.

Vámszabályok Vissza az oldal tetejére

AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL UTAZÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Európai Unió jogszabályai biztosítják az áruk szabad mozgását a tagállamok között. Ez azt jelenti, hogy Magyarországról egy másik tagállamba történő árukivitelhez, illetve onnan Magyarországra történő árubehozatalhoz nem kapcsolódik vámeljárás. 

Az utazás során a  magáncélra (személyes használatra, ajándékba) vásárolt, nem kereskedelmi jellegű áruk kivitele és behozatal nincs korlátozva az Uniós országok között. Vannak azonban bizonyos termékek, amelyeknek az Unión belüli szállítása korlátozásokhoz illetve speciális engedélyekhez van kötve. Ilyenek pl.: a háziállat, vadászfegyver, alkohol és dohány termékek valamint a kábítószertartalmú gyógyszerek. 
 

KORLÁTOZÁSOKHOZ VAGY SPECIÁLIS ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TERMÉKEK

Egyes termékek Európai Unióba, illetve harmadik országba történő kivitelére és behozataláravonatkozó speciális szabályok: 

Élelmiszer
Harmadik országból az EU területére nyers húst, hentes árut, hústartalmú élelmiszert, tej és tejtartalmú terméket vagy egyéb könnyen romlandó élelmiszert nem ajánlatos hozni, mert ezek behozatala csak a vonatkozó szigorú jogszabályok és állatorvosi ellenőrzések betartásával lehetséges. Kiutazáskor szintén nem ajánlatos magunkkal vinni ilyen jellegű termékeket, mert ez általában a harmadik országokban is szigorú feltételekhez kötöttek. Továbbá bármikor lehetnek olyan élelmiszerek, amik tiltó listára kerültek, valamilyen állatok által terjesztett betegségek terjedésének megakadályozása miatt. A kivitelről és a behozatalról is érdemes utazás előtt az adott ország diplomáciai képviseletén érdeklődni. 

Gyógyszerek
Ha az Unión belüli utazása során valaki állandó gyógyszeres kezelésre szorul, a kezelőorvos által összeírt mennyiséget viheti magával, az utazás időtartamával összhangban. A harmadik országba való utazás során is többnyire ez a szabály érvényesül, de mindeképpen érdeklődjünk erről az utazásunk előtt az adott ország diplomáciai képviseleténél. A kábítószerek és pszihotóp készítmények (nyugatók, élénkítők, és hallucinogének)  Európai Unióba való behozatala illetve kivitele külön egnegdélyezési rendszer alá tartozik. Ezzel kapcsolatban az Egészségügyi Közigazgatási és Engedélyezési Hivatal Kábítószerügyi Főosztálya ad bővebb tájékoztatást. 
 
Háziállatok
Az unión belüli utazásunk során a háziállatokat (kutya, macska, görény) csak állatútlevéllel vihetjük magunkkal. Ezt a lakóhely szerinti illetékes állatorvos állítja ki, amennyiben az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, és azonosítás végett tetoválással vagy mikrochippel. A harmadik országba való utazás előtt azonban mindig érdeklődjünk az adott ország helyi képviseleténél. Ha egy nem Uniós állampolgár érkezik egy harmadik országból az Unió tagállamainak területére, úgy a házikedvencnek az azonosításra alkalmas chip vagy tetoválás, a szükséges oltások, és az állatútlevél mellett egyszeri beutazásra szóló állatorvosi bizonyítvánnyal is rendelkeznie kell. 

Vadászati, sport célú fegyverek
Az Európai Unió területén iyen típusú fegyverek szállítása csak európai lőfegyvertatrtási engedéllyelszállíthatóak. A harmadik országba történő szállítás feltételeiről az illetékes ország diplomáciai képviselete tud felvilágosítást adni. Az Unió területén állandó lakhellyel nem rendelkező, harmadik országbeli személy a határátlépés alkalmával a vámhatóság képsviselője által kiadott (díjköteles) fegyver és lőszerkísérő igazolás alapján jogosult lőfegyverét és töltényeit vadászatra vagy sportlövő versenyre behozni, ha az itt tartózkodása nem haladja meg a 90 napot. A vadászatot és a versenyt hitelt érdemlően igazolni kell. Lőfegyver vásárlás esetén csak a rendőrség által kiadott megszerzési engedéllyel hozható be lőfegyver az EU területére. Az önvédelmi célra behozott fegyvert csak illetékes megyei rendőrfőkapitányság engedélyezheti. 
 
Jövedéki termékek
A jövedéki termékek csak kereskedelmi mennyiségben adó és vámkötelesek. A jövedéki adótörvény szerint, már kereskedelmi mennyiségnek számít: 
 • 800 db cigaretta
 • 200 db szivar
 • 400 db szivrka
 • 1000 gramm fogyasztási dohány
 • 110 liter sör
 • 20 liter köztes alkohol termék
 • 10 liter alkohol termék
 • bor és pezsgő együttesen 90 liter (ebből a pezsgő legfeljebb 60 liter lehet)
A folyékony tüzelő és fűtő anyagok valamint  10 litert meghaladó üzemanyag mennyiség adó és vámköteles. Harmadik országba általában egy karton cigarettát és az üzemanyagtartályban lévő üzemanyagot be lehet vinni, de indulás előtt mindenképpen érdeklődjünk az adott ország itteni képviseleténél.

Kulturális javak
Az Unióból való kivitel engedélyezésére a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal állít ki engedélyt.www.koh.hu 
 
Készpénz-bejelentési kötelezettség az Európai Unió külső határain
Mindenkinek, aki belép vagy elhagyja az Unió területét és 10.000 Euro vagy azt meghaladó összegű készpénz vagy kézpénzt helyettesítő eszköz van nála (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk), a vámhatóságnak köteles erről írásban nyilatkozni. 
A nyilatkozat innen tölthető le: http://ec.europa.eu/euchascontrol
A nyilatkozatot annál a vámhatóságnál kell benyújtani, ahol belépünk illetve elhagyjuk az Unió területét. Az EU néhány tagállamában léteznek még külön ellenőrzések és nyilatkozattételi kötelezettségek, ezekről indulás előtt érdemes érdeklőrni. 
 

HARMADIK ORSZÁGBÓL AZ EU-BA ÉRKEZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A behozatalnak alkalmi jellegűnek kell lennie, és kizárólag az utas és családja személyes használatára vagy ajándékozás cáljából történhet. Nem az Európai Unió területéről, személyi poggyászban az alábbi áruk hozhatók be vám és adómentesen: 

Alkohol termékek és alkoholt tartalmazó italok (csak 17 éves kor betöltése után): 
 • 4 liter szőlőbor
 • 16 liter sör
 • 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkohol termék vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált alkohol termék , vagy
 • 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék, pezsgő vagy egyéb bor

Dohány termékek:  

Légi utasokNem légi utasok
200 db cigaretta vagy
100 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű) vagy
50 db szivar vagy
250 gramm fogyasztási dohányt
40 db cigaretta vagy
20 db szivarka vagy
10 db szivar vagy
50 gramm fogyasztási dohány
 
Tehát ezek a termékek (kivéve szőlőbor és sör) külön-külön jelentik az adomentességi értékhatár 100%-át, de a meghatározott mennyiséghatárok százalékos részarányainak együttes összege sem haladhatja meg a 100 százalékot. Tehát ha nem légi utas behoz 40 db cigarettát, akkor további dohánytermékekre már nincs adó és vámmentessége. De ha csak 20 db cigarettát hoz be, akkor mellette behozhat még vám és adómentesen 10 db szivarkát vagy 5 db szivart vagy 25 gramm fogyasztási dohányt. 

Egyéb áruk: 
A fenti árukon túl, légi forgalomban 430 Euro értékig, nem légi forgalomban 300 Euro értékighozható be egyéb áru adó és vámmentesen. 

Üzemanyag: 
A gépjármű tartályában lévő üzemanyag, és még legfeljebb 10 liter üzemanyag hozható be vám és adómentesen. A behozott üzemanyag nem használható más járműben, mint amiben behozták, a tartályból a mentességben részesülő személy nem távolítjahatja el vagy helyezheti át, továbbá nem ruházhatja át sem ingyen sem visszterhesen. 

Telefonhívás Vissza az oldal tetejére

Szlovákia hívószáma: +421

Magyar mobiltelefonról minden esetben először a 0036-ot majd a körzetszámot és a telefonszámot kell hívni, ha haza szeretnénk telefonálni.

Infrastruktúra Vissza az oldal tetejére

INTERNET

Minden nagyobb városban találunk internet-csatlakozást - főleg internetkávézókban, amelyeket nagyrészt bevásárlóközpontokban, nagyobb autóbusz- és vasútpályaudvarokon vagy a városközponthoz közel fekvő kisebb utcácskákban lelhetünk fel. Internetes szolgáltatásokat néhány idegenforgalmi információs iroda és könyvtár is nyújt. A főváros ingyenes wi-fi internetes hozzáférést is kínál a turistáknak - ezt a Primaciálne és a Hviezdoslavovo námestie tereken találhatjuk meg.

POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK

Postát minden településen találhatunk, és ezek többsége banki szolgáltatásokat is nyújt (Poštová banka). A posták hétköznap általában 8.00 és 18.00 óra között tartanak nyitva, szombaton pedig 8.00 és 13.00 óra között. A nagyobb városok főpostái és a bevásárlóközpontokban található postafiókok naponta 20.00 óráig nyitva tartanak. Postai bélyegeket képeslapokra és levelekre a postahivatalokban és a trafikok egy részében is vásárolhatunk. Szlovákián belül az 50 grammnál könnyebb levél ára 0,33 € másodosztályon. Első osztályon és ajánlva ugyanennek a levélnek az ára 1,03 €.

Közlekedés Vissza az oldal tetejére

Szlovákiában minden nagyobb városban rendelkezésre állnak a tömegközlekedés (mestská hromadná doprava - MHD) szolgáltatásai, melyeket a helyi lakosok többsége használ ki. A menetjegyek ára az egyes városokban hasonló, csak kis mértékben különbözik. A jegyek megvásárlásának szabályai viszont különböznek - vannak városok, ahol a közlekedési eszközökön lehet a jegyet megvásárolni (pl. Trencsén (Trenčín), más városokban a jegyet már az utazás előtt meg kell vásárolni (pl. Pozsony (Bratislava).

A Pozsonyi Közlekedési Vállalat autóbuszok, villamosok és trolibuszok sűrű hálózatát működteti. Az éjszakai járatok a város legtávolabbi részeit is átszelik, az éjszakai buszok az utasok jelzésére állnak meg. 
Menetjegyek: a helyi tömegközlekedési eszközökben a menetjegyek meghatározott ideig érvényesek - 10, 30 vagy 60 percig. A 30 perces jegy hétvégén és ünnepnapokon 45 percig, a 60 perces pedig 90 percig érvényes. A menetjegyek minden közlekedési eszközön és mindkét városi zónában érvényesek. Minden menetjegy átszállójegy is. 
Az utasok vásárolhatnak kedvezőbb árú jegyeket is, amelyek 2 vagy 4 útra érvényesek. A Közlekedési Vállalat turistajegyeket is forgalmaz, ezek 1, 2, 3 vagy 7 napig érvényesek.
Pozsonyban a menetjegyeket már az utazás előtt meg kell vásárolni. A jegyek az erre szolgáló automatákban, trafikokban és az állomásokon kaphatók, és az utazás megkezdése után azonnal érvényesíteni kell őket a közlekedési eszközökön.
Menetjegyárak: 10 perces menetjegy 0,47 €, 30 perces menetjegy 0,60 €

TAXI

Taxikat minden városban és turistaközpontban találhatunk.
Egy kilométer ára városon belül jelenleg 0,83 € körül mozog.
Taxi használatakor ajánlott az utazás előtt vagy legalább a beszállás előtt érdeklődni az árról. A telefonon megrendelt taxi ára mindig olcsóbb.

AUTÓPÁLYA DÍJAK

Amennyiben valamely szlovákiai síterepre indulunk, érdemes úgy megtervezni az útvonalat, hogy figyelembe vesszük az autópályákat és gyorsforgalmi utakat. Szlovákiában az összes úthálózathoz képest nem túl hosszú a már elkészült autópályák hossza, de az építkezések folyamatosak. Az alábbi térképen jelölt már elkészült autópályák, és gyorsforgalmi utak útdíjkötelesek, ezt a hazai gyakorlathoz hasonlóan matricával lehet megváltani. Szlovákiában azonban csak egyféle matrica szükséges az összes díjköteles úthoz.

Szlovákia autópályahálózatának térképe 

autópályamatricák díjaiEuro
heti4,97
havi9,95
éves36,51

 

Közművek Vissza az oldal tetejére

VILLAMOS ENERGIA

230 V/50 Hz, standard európai csatlakozó aljzatok biztosítópecekkel

IVÓVÍZ

A vezetékes víz mindig iható. Kivételt csak azok az esetek képeznek, amikor speciális figyelmeztetés hívja fel a figyelmet arra, hogy a víz nem alkalmas emberi fogyasztásra.

Sport és szórakozás Vissza az oldal tetejére

PROGRAMAJÁNLÓ DEMJÉNVÖLGYBE

 

TATRALANDIA AQUAPARK - TÉLEN IS!

Télen is működő részek: 6 termál medence (24-38 C), 4 csúszda, Vitális Világ (16 féle szauna, gőzkabinok, gőzfürdők, whirlpool, masszázsmedence, szolárium, stb.)

Cím: Liptószentmiklós Tatralandia Aquapark, Raztocka 21. Menetrend szerinti ingyenes síbusz közlekedik Chopok-Észak Otupné síállomásáról, a felső parkolónál, a Grand Hotel előtti buszmegállóból.

Nyitva: naponta 10:00 - 22:00.

Belépő hétköznap (hétvégén +20%):
 • gyerekeknek 90 cm-ig: ingyenes
 • gyerekeknek 140 cm-ig: 10 Euro/nap vagy 6,30 Euro/3 óra, minden további félóra 1Euro
 • felnőtt: 17,30 Euro/nap vagy 14 Euro/3 óra, minden további félóra 1 Euro.
Szauna Center (csak 140 cm felett!): +13 Euro

Honlap: www.tatralandia.sk
 

WESTERN CITY

Az aquapark mellett épült western élménypark.

Téli program márc. 15.-ig minden kedden és csütörtökön:

Délután 3-tól:
    * önálló városnézés, ajándékvásárlás, étterem, bár
    * íjászat, aranymosás (ha az időjárás engedi)
    * körutazási a vadnyugati Union Pacific vasúton

Esti műsorkezdés a Mexico Hall-ban 19.00 órakor:
    * country tánc bemutató és tánctanulás
    * tánc-, és ügyességi versenyek
    * kán-kán és antik fehérnemű-bemutató
    * éjszakai szellemvasutazás a vadnyugati vonaton
    * diszkó éjfélig

Minden kedden lovas bemutató, minden csütörtökön rodeó verseny elektrobikán 2000 Sk nyereménnyel!

Honlap: www.western.sk
 

DEMÉNYVÖLGYI SZABADSÁG CSEPPKŐBARLANG

 
A Liptószentmiklósról Chopok-Északra vivő út mellett, kb. félúton található Szlovákia leglátogatottabb cseppkőbarlangja, a Szabadság cseppkőbarlang. A barlangot három évvel felfedezése után, 1924-ben nyitották meg a nagyközönség előtt. A barlang járatai közül egy kiépített, 1,8 km-es szakaszt tudunk megtekinteni az egy órás látogatás alatt. A séta során a 870 m magasan található bejárattól a föld gyomrába egyre beljebb és beljebb haladunk, míg elérjük a Demény patakot. Útközben különböző ásványi anyagoktól elszíneződött függő és álló cseppköveket, vízfolyásokat, hatalmas cseppkövekkel borított termeket és szűk folyosókat láthatunk. A sétát a termekben elhelyezett hangtechnika segítségével több nyelvű automata audiokommentár kíséri. Kérje a csoport vezetőjét a magyar nyelvű kommentár lejátszására. A barlang hőmérséklete 7 Celsius fok.

Csoportindulás: keddtől vasárnapig 9.00, 11.00, 12.30 és 14.00 órakor.


TARZANIA MÁSZÓPARK

A Chopok-Észak felső síállomásán álló Grand Hotel alatti nagyparkolóból az út mellett 200 m-t visszagyalogolva, a Hotel Ostredokhoz vezető behajtóút mellett találjuk a Tarzania mászópark kezdőállomását. A mászóparkban egy 396 méter hosszú, 95 akadályból álló pályán fejleszthetjük ügyességünket fáról-fára haladva 4-7 méter magasban. Biztonságunkról hegymászósisak és karabineres biztosítókötél gondoskodik, ezért a pánikon kívül valós veszély gyakorlatilag nincs. A pálya a téli időszakban csak előzetes egyeztetés esetén üzemel. A minimális csoportlétszám 5 fő. A pályát csak 150 cm testmagasság felettiek vehetik igénybe.


Belépő: 10 Euro/fő

További infó és rendelés a Campus Infocenterben.

Honlap: www.tarzania.sk
 

MONACO GRAND PRIX GOKARTPÁLYA

 

Gokartpálya a város dél-keleti végében, az autópálya mellet (a Závazná Porubára vivő út és az autópálya kereszteződésénél) 6 db 6,5 HP-s motorú Honda gokarttal. Pályaméret 288 m, szélesség 5,5 m.


Nyitva: minden nap 12.00-22.00
Honlap: www.monacograndprix.sk
 
SÍKÖLCSÖNZŐ ÉS SZERVÍZ
A Grand Hotel alatti nagy parkolóhoz legközelebbi fa borítású szocreál betonház (Dom Slovenske Telekommunikacie) alagsorában található kölcsönző (nem összetévesztendő a közelben álló faházban lévő kölcsönzővel).

E-mailen való bejelentkezés esetén e-mailben visszaigazolást küldünk, amellyel a helyszínen átvehető a kikészített felszerelés. Az érvényes bejelentkezéshez az alábbi adatok megadása szükséges: lábméret, testmagasság, + síléc kölcsönzés esetén testsúly, snowboard kölcsönzés esetén az elől lévő láb.

Honlap: www.skiservis.sk
 

SLOVENSKÁ RESTAURÁCIA

 
A város leghangulatosabb tradicionális szlovák étterme. Kitűnő konyha, gyors és kedves kiszolgálás, magyar étlap, magyar pincér kérhető.

Honlap (árakkal!): www.slovenska-restauracia.sk

Gasztronómia Vissza az oldal tetejére

A szlovák ételek alapelemei voltak és ma is azok a tej, burgonya és a káposzta, melyek kombinációjából ízletes ételeket készítettek (pl. az ún. sztrapacska – galuska káposztával, stb.) A szlovák nemzeti étel a juhtúrós galuska.

Hagyományos karácsonyi böjtös étele a szlovákoknak a guba. Rendkívül egyszerű és olcsó tészta. 

Általában a legszegényebb gazdának is volt néhány juha, a juhtúrót brindzának nevezték. A juhsajtot lereszelték, meggyúrták, sóval és vajjal finomították majd fabödönben érlelték. Így pikáns, érdekesen csípős ízt kapott.

Kukoricalisztből, annak is a durvább szemcséiből készül a ganza. Úgy főzik mint a tejbegrízt, csak vízben.

Szintén durvább szemű kukoricaörleményből készül a szeri kása. Disznóöléskor, az abálólében főzték, a ganzához hasonlóan. Apróhússal fogyasztották, ami a disznóölésnél maradt úgynevezett semmirekellő hús. Manapság is készítik, de a kukoricát felváltotta a rizs.

Dohányzás Vissza az oldal tetejére

Étkezési helyeken, vonatokban és a munkahelyeken csak a dohányzásra kijelölt területeken megengedett a dohányzás. Dohányozni tilos minden nyilvános zárt területen (fedett buszmegállók, fedett sportlétesítmények), minden nyilvános épületben (pályaudvarok, mozik, színházak, múzeumok, galériák, kiállítási területek, stb.) és az iskolákban.

Egészségügy Vissza az oldal tetejére

Szlovákiai utazás előtt nincs szükség semmilyen védőoltásra és speciális egészségügyi intézkedésre. Ha viszont sok időt szándékoznak az erdőben tölteni, ajánlott a kullancs elleni védőoltás. Nem árt továbbá, ha van nálunk rovarriasztó készítmény - víz mellett nyáron találkozhatunk a szúnyogok gyakori előfordulásával.

A magyar állampolgárok a magyarországi lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által kiállított E111-es számú nyomtatvány alapján részesülhetnek a szükséges egészségügyi ellátásban. Javasoljuk, hogy kössön megfelelő utazási biztosítást annak érdekében, hogy betegség, baleset esetén szélesebb körben részesülhessen ellátásban, illetőleg kártérítésben.

Szlovákiában a magyar állampolgárok egészségügyi ellátására az uniós előírások vonatkoznak, vagyis az európai egészségbiztosítási kártyával lehet a biztosítási jogviszonyt, illetve az ellátásra vonatkozó jogosultságot igazolni.
Hangsúlyosan felhívjuk a figyelmet a biztosítási kártya utazást megelőző beszerzésére, ugyanis egy esetleges biztosítási eseménynél a kártya hiányában jogszerűen kérhetik az ellátás költségeinek megfizetését, aminek a későbbi magyarországi rendezése problémát okozhat. Az európai egészségbiztosítási kártya birtokában a biztosított magyar állampolgárok a szlovák állampolgárokkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe a sürgősségi ellátást. Hétvégi, vagy ünnepnapon történő kórházi ellátás esetén bizonyos vizsgálatokért (például laborvizsgálat) szintén kérhetnek díjat. Az ellátásokért fizetett díjakról - a vény kiváltását kivéve - minden esetben részletes bizonylatot kell adni, ami tartalmazza a biztosított szolgáltatásokat és a kifizetett díjat. A leírtak szerint biztosított sürgősségi ellátás mellett is javasolt a teljes körű utasbiztosítás megkötése, mert ez segítséget nyújthat az ügyintézésben, valamint az egyéb károk fedezésére is kiterjed.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

Minden nagyobb városban találhatunk kórházat. A kisebb városokban és turistaközpontokban orvosi rendelők és gyógyszertárak állnak rendelkezésre. A gyógyszertárak hétköznap általában 8.00 és 18.00 óra között tartanak nyitva, hétvégén és ünnepnap egy gyógyszertár mindig non-stop ügyeletet tart. Egészségügyi vészhelyzet estén a 112-es telefonszámot hívhatjuk vagy a specializált egészségügyi mentőszolgálatot.

Szokások Vissza az oldal tetejére

Borravaló

A borravaló adása a magyarországihoz hasonló, a számlán szereplő összeg
5-10 %-a. Éttermekben, amennyiben nem szlovákul rendeltek, különösen javasolt a számlán szereplő (kötelező részletes számla adása)
tételek és az étlap összevetése fizetés előtt.

Ünnepek Vissza az oldal tetejére

Január 1. – Szlovák Köztársaság létrejötte (1993.)
Május 8. - a fasizmus feletti győzelem napja (1945.)
Július 5. - Szent Cyril és Metód ünnepe (863.)
Augusztus 29. – Szlovák Nemzeti Felkelés napja (1944.)
Szeptember 1. – Szlovák Alkotmány napja (1992.)
November 17.– A szabadságért és demokráciáért folytatott harc napja (1989.)

Kedvezmény kártyák Vissza az oldal tetejére

NEMZETKÖZI DIÁKIGAZOLVÁNY

A diákok egy-egy külföldi utazás során nagy kedvezményeket érhetnek el az ISIC nemzetközi diákigazolvánnyal, ezért mindenképpen érdemes kiváltani. Jelenleg több mint 30.000 elfogadóhelyen használhatod több mint 100 országban.

Fontosabb kedvezmények, lehetőségek:

 • külföldön a segítségével tudod igazolni, hogy diák vagy,
 • aktiválás után telefonkártyaként, valamint internetezéshez is használhatod
 • az UNESCO világörökségi listáján szereplő műemlékeket kedvezménnyel látogathatod (ez akár 20-50 % is lehet),
 • utazási kedvezmények járnak vele (repülőjegyre, országon belüli utazásokra),
 • ingyenes segítségnyújtásra és tanácsadásra is jogosít.

Mindezeken kívül múzeumok, diákszállások, éttermek stb. is adnak kedvezményeket a kártya birtokosának.
 
Az igazolvány kiváltható irodánkban, 12 éves kor felett, melyhez érvényes magyar oktatási intézmény által kiállított nappali tagozatos diákigazolványra és 1 db igazolványképre van szükség. Az elkészítés ideje kb. 5-10 perc. 

Ára: 2.600 Ft 
Ennek érvényességi ideje egy év.
+36 20 459-5424 Kapcsolat