Törökország részletes információk

Diplomáciai képviselet

Nagykövetség Ankara
Nagykövet: Szalay Zsolt
Cím: Sancak Mahallesi, Kossuth Lajos (Kahire) Caddesi 2. Yildiz, Cankaya, Ankara 
Előhívó: (90)(312)
Telefon: 442-2273
Ügyelet: 442-2273
Fax: 441-5049
E-mail: huembtur@isnet.net.tr

Főkonzulátus Istanbul
Főkonzul: Zimborás Károlyné
Cím: Prof.Dr. Müfide Küley sok. No.35. Tesvikiye - Istanbul
Előhívó: (90)(212)
Telefon: 225-55-19, 225-55-01, 234-37-37
Ügyelet: 234-3737
Fax: 296-8248
E-mail: huconsist@isnet.net.tr

Időeltolódás

+1 óra a magyar időhöz viszonyítva

Magyarország 12 óra

Törökország 13 óra

Fizetőeszköz

Az új örök líra ( YTL). 1 új török líra = 100 kurus. Az EUR és az USD mindenhol elfogadott. Az országba bevihető külföldi, illetve helyi valuta mennyisége nem korlátozott, de nagyobb összegű készpénz bevitele esetén írásos nyilatkozattétel javasolt. A legtöbb nemzetközi hitelkártyát elfogadják a nagyvárosokban és az üdülőhelyeken, a kisebb településeken készpénz használata javasolt.

Beutazási szabályok

Magyar állampolgárok részére 6 hónapos érvényességű útlevél és vízum szükséges. A vízum a török határállomáson szerezhető be (a vízumokat kiadó ablak még az útlevél ellenőrzés előtt található). Helyben kiállított vízum díja kb. 30 USD, vagy 20 EUR. Kérjük nem magyar állampolgárságú utasainkat, érdeklődjenek a nagykövetségen a vonatkozó szabályokról. A beutazási szabályok be nem tartásáért és az abból eredő költségekért nem vállalunk felelősséget!

Vámszabályok

 

Az Európai Unió jogszabályai biztosítják az áruk szabad mozgását a tagállamok között. Ez azt jelenti, hogy Magyarországról egy másik tagállamba történő árukivitelhez, illetve onnan Magyarországra történő árubehozatalhoz nem kapcsolódik vámeljárás. 

Az utazás során a  magáncélra (személyes használatra, ajándékba) vásárolt, nem kereskedelmi jellegű áruk kivitele és behozatal nincs korlátozva az Uniós országok között. Vannak azonban bizonyos termékek, amelyeknek az Unión belüli szállítása korlátozásokhoz illetve speciális engedélyekhez van kötve. Ilyenek pl.: a háziállat, vadászfegyver, alkohol és dohány termékek valamint a kábítószertartalmú gyógyszerek. 

KORLÁTOZÁSOKHOZ VAGY SPECIÁLIS ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TERMÉKEK

Egyes termékek Európai Unióba, illetve harmadik országba történő kivitelére és behozataláravonatkozó speciális szabályok: 

Élelmiszer
Harmadik országból az EU területére nyers húst, hentes árut, hústartalmú élelmiszert, tej és tejtartalmú terméket vagy egyéb könnyen romlandó élelmiszert nem ajánlatos hozni, mert ezek behozatala csak a vonatkozó szigorú jogszabályok és állatorvosi ellenőrzések betartásával lehetséges. Kiutazáskor szintén nem ajánlatos magunkkal vinni ilyen jellegű termékeket, mert ez általában a harmadik országokban is szigorú feltételekhez kötöttek. Továbbá bármikor lehetnek olyan élelmiszerek, amik tiltó listára kerültek, valamilyen állatok által terjesztett betegségek terjedésének megakadályozása miatt. A kivitelről és a behozatalról is érdemes utazás előtt az adott ország diplomáciai képviseletén érdeklődni. 

Gyógyszerek
Ha az Unión belüli utazása során valaki állandó gyógyszeres kezelésre szorul, a kezelőorvos által összeírt mennyiséget viheti magával, az utazás időtartamával összhangban. A harmadik országba való utazás során is többnyire ez a szabály érvényesül, de mindeképpen érdeklődjünk erről az utazásunk előtt az adott ország diplomáciai képviseleténél. A kábítószerek és pszihotóp készítmények (nyugatók, élénkítők, és hallucinogének)  Európai Unióba való behozatala illetve kivitele külön egnegdélyezési rendszer alá tartozik. Ezzel kapcsolatban az Egészségügyi Közigazgatási és Engedélyezési Hivatal Kábítószerügyi Főosztálya ad bővebb tájékoztatást. 

Háziállatok
Az unión belüli utazásunk során a háziállatokat (kutya, macska, görény) csak állatútlevéllel vihetjük magunkkal. Ezt a lakóhely szerinti illetékes állatorvos állítja ki, amennyiben az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, és azonosítás végett tetoválással vagy mikrochippel. A harmadik országba való utazás előtt azonban mindig érdeklődjünk az adott ország helyi képviseleténél. Ha egy nem Uniós állampolgár érkezik egy harmadik országból az Unió tagállamainak területére, úgy a házikedvencnek az azonosításra alkalmas chip vagy tetoválás, a szükséges oltások, és az állatútlevél mellett egyszeri beutazásra szóló állatorvosi bizonyítvánnyal is rendelkeznie kell. 

Vadászati, sport célú fegyverek
Az Európai Unió területén iyen típusú fegyverek szállítása csak európai lőfegyvertatrtási engedéllyelszállíthatóak. A harmadik országba történő szállítás feltételeiről az illetékes ország diplomáciai képviselete tud felvilágosítást adni. Az Unió területén állandó lakhellyel nem rendelkező, harmadik országbeli személy a határátlépés alkalmával a vámhatóság képsviselője által kiadott (díjköteles) fegyver és lőszerkísérő igazolás alapján jogosult lőfegyverét és töltényeit vadászatra vagy sportlövő versenyre behozni, ha az itt tartózkodása nem haladja meg a 90 napot. A vadászatot és a versenyt hitelt érdemlően igazolni kell. Lőfegyver vásárlás esetén csak a rendőrség által kiadott megszerzési engedéllyel hozható be lőfegyver az EU területére. Az önvédelmi célra behozott fegyvert csak illetékes megyei rendőrfőkapitányság engedélyezheti. 

Jövedéki termékek
A jövedéki termékek csak kereskedelmi mennyiségben adó és vámkötelesek. A jövedéki adótörvény szerint, már kereskedelmi mennyiségnek számít: 
 • 800 db cigaretta
 • 200 db szivar
 • 400 db szivrka
 • 1000 gramm fogyasztási dohány
 • 110 liter sör
 • 20 liter köztes alkohol termék
 • 10 liter alkohol termék
 • bor és pezsgő együttesen 90 liter (ebből a pezsgő legfeljebb 60 liter lehet)
A folyékony tüzelő és fűtő anyagok valamint  10 litert meghaladó üzemanyag mennyiség adó és vámköteles. Harmadik országba általában egy karton cigarettát és az üzemanyagtartályban lévő üzemanyagot be lehet vinni, de indulás előtt mindenképpen érdeklődjünk az adott ország itteni képviseleténél.

Kulturális javak
Az Unióból való kivitel engedélyezésére a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal állít ki engedélyt.www.koh.hu 

Készpénz-bejelentési kötelezettség az Európai Unió külső határain
Mindenkinek, aki belép vagy elhagyja az Unió területét és 10.000 Euro vagy azt meghaladó összegű készpénz vagy kézpénzt helyettesítő eszköz van nála (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk), a vámhatóságnak köteles erről írásban nyilatkozni. 
A nyilatkozat innen tölthető le: http://ec.europa.eu/euchascontrol
A nyilatkozatot annál a vámhatóságnál kell benyújtani, ahol belépünk illetve elhagyjuk az Unió területét. Az EU néhány tagállamában léteznek még külön ellenőrzések és nyilatkozattételi kötelezettségek, ezekről indulás előtt érdemes érdeklőrni. 

HARMADIK ORSZÁGBÓL AZ EU-BA ÉRKEZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A behozatalnak alkalmi jellegűnek kell lennie, és kizárólag az utas és családja személyes használatára vagy ajándékozás cáljából történhet. Nem az Európai Unió területéről, személyi poggyászban az alábbi áruk hozhatók be vám és adómentesen: 

Alkohol termékek és alkoholt tartalmazó italok (csak 17 éves kor betöltése után): 
 • 4 liter szőlőbor
 • 16 liter sör
 • 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkohol termék vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált alkohol termék , vagy
 • 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék, pezsgő vagy egyéb bor
Dohány termékek:  
Légi utasokNem légi utasok
200 db cigaretta vagy
100 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű) vagy
50 db szivar vagy
250 gramm fogyasztási dohányt
40 db cigaretta vagy
20 db szivarka vagy
10 db szivar vagy
50 gramm fogyasztási dohány

Tehát ezek a termékek (kivéve szőlőbor és sör) külön-külön jelentik az adomentességi értékhatár 100%-át, de a meghatározott mennyiséghatárok százalékos részarányainak együttes összege sem haladhatja meg a 100 százalékot. Tehát ha nem légi utas behoz 40 db cigarettát, akkor további dohánytermékekre már nincs adó és vámmentessége. De ha csak 20 db cigarettát hoz be, akkor mellette behozhat még vám és adómentesen 10 db szivarkát vagy 5 db szivart vagy 25 gramm fogyasztási dohányt. 

Egyéb áruk: 
A fenti árukon túl, légi forgalomban 430 Euro értékig, nem légi forgalomban 300 Euro értékighozható be egyéb áru adó és vámmentesen. 

Üzemanyag: 
A gépjármű tartályában lévő üzemanyag, és még legfeljebb 10 liter üzemanyag hozható be vám és adómentesen. A behozott üzemanyag nem használható más járműben, mint amiben behozták, a tartályból a mentességben részesülő személy nem távolítjahatja el vagy helyezheti át, továbbá nem ruházhatja át sem ingyen sem visszterhesen. 

Telefonhívás

Törökország hívószáma: 90

Magyar mobiltelefonról minden esetben először a 0036-ot majd a körzetszámot és a telefonszámot kell hívni, ha haza szeretnénk telefonálni.

Közlekedés

A közúti közlekedést a kiváló szolgáltatást nyújtó távolsági autóbuszjáratok segítik. Az egész országot behálózza a több, mint 200 busztársaság sok ezer vonala, a buszok nagyon jók, légkondicionáltak, egyes társaságok hostesseket is alkalmaznak. A természeti adottságok miatt a török vasúthálózat ritka, a legfontosabb az Isztambult Ankarával összekötő vonal, ahol napi 8 vonatpár közlekedik. A turisták számára a városokon belüli közlekedésre az úgynevezett dolmus, vagy gyűjtőtaxi ajánlott, mely igen sűrűn jár, és a viteldíj is alacsony. Itt gyakran alkudozni is lehet Mivel az Égei Riviérán a vezetési stílus kultúrált, ezért az autó- és motorbérlést irodánk is javasolja, ehhez érdemes azonban alaposan tájékozódni, mivel az árak igen különbözőek lehetnek.

Közlekedési szempontból az ország ugyan jól felszerelt, de a magyar autósok számára szokatlan és nem ritkán veszélyes vezetési szokásaik vannak. Ha autóval megyünk Törökországba, az útlevélbe pecsételik a kocsi beléptetését (regisztrálják a határon), az országot az autó nélkül csak külön, vámhatósági engedéllyel lehet innentől fogva. Zöldkártya kiváltása kötelező (érvényes a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás). A határon belépve a kocsi külön „igazolólapot” is kap, amit kilépésig meg kell őrizni.

Közművek

Elektromos áram: általában 220 V

Sport és szórakozás

Pamukkale

- Rafting

- Aquapark

- Delfinárium

- Jeep Safari

- Hajózás a Mangavat folyón

- Búvárkodás

- Perge / Aspendos / Kursunlu vízesés

Gasztronómia

A világszerte híres török konyhát talán már nem is kell bemutatni, a tiltott sertéshús helyett a marha- és borjú-, a bárány- és birkahús, a bor helyett pedig a sör (Efes) és az ánizspálinka (raki) fogyasztását részesítik előnyben. Mindenhez erős fűszereket használnak, amely eleinte szokatlan lehet. Főbb nemzeti ételeik a sis kebab, a döner kebab, köfte, piláf, ezek mindegyike a görög gyros-hoz hasonlít. Mogyorós, diós, mandulás, pisztáciás, mézes-cukros édességeik arabos jellegűek, nekünk sokszor túl édesnek tűnnek.

Dohányzás

Törökországban tilos a dohányzás.

Egészségügy

Kötelező védőoltás nincs. Az éghajlatváltozás és a szokatlan konyha miatt egy házi patika összeállítása (gyomor és bélbántalmak, megfázás elleni gyógyszerek vitele) ajánlott. A csapvíz helyett a palackozott vizeket ajánljuk. A kórházak felszereltsége megfelel a követelményeknek. Szúnyogok elleni riasztószer és magas faktorszámú napozótej is ajánlott. Sürgős orvosi ellátás igénye esetén forduljon a szálloda személyzetéhez.

Szokások

Vásárlás

Minden sarkon kellemes, szívélyes és barátságos, mindig vidám emberekkel találkozhatunk. Vendégszeretetüket gyakran bizonyítják, a turistákat szívesen hívják meg egy csésze teára. Sokszor a magyar szó hallatán még kedvesebben állnak hozzánk, gyakran még egy-két szót is tudnak a nyelvünkön. Az üzlettulajdonosok soha nem sietnek, és készek teljesíteni a turisták minden kívánságát. Vásárláskor induljunk ki abból, hogy keleten az alku bizonyos fokig elvárt művészet és játék egyben. A bazárok ebből a szempontból talán olcsóbbak, nagyobb az alku lehetősége is, de vigyázni kell, hogy milyen minőségű árut vásárlunk meg.

Öltözködés terén a turisták mindent megengedhetnek maguknak, de nem mindenhol. A szent helyek, a nem kifejezetten turistáknak szánt városrészek, a vallási szempontból fontos épületek stb. környékén nem ajánlatos rövidnadrágban és ujjatlan felsőben megjelenni.

Ahogy minden „mediterrán” helyen, itt sem árt az óvatosság azétkezésben sem. Palackos vizet ajánlatos inni, csak friss gyümölcsöket, de megmosva, a húsokat pedig csak jól átsütve fogyasszuk.

Az alkudozásról úgy hírlik, „helyi nevezetesség”, főleg az isztanbuli Bazárban, ahol még magyarul is árusítanak egyes helyeken. Mégis, sok helyen jelzik, hogy az árak szabottak, ott felesleges ezzel próbálkozni. Az árukat lehetőség szerint ne becsméreljük fennhangon, elég csak visszautasítani a vásárlást.

Pénzváltás tekintetében itt is igaz, ami a legtöbb országban: csak hivatalos pénzváltó helyen váltsunk, esetleg használjuk a bankautomatákat, bankkártyákat.

 

Ünnepek

Nemzeti ünnepek 

Törökországban úgy ünneplik a nemzeti ünnepeket, mint Európa kevés részén. A városokat elöntik a nemzeti zászlók, ikonok és integetők. Mindenhol zene szól és a hivatalok, bankok és üzletek zárva tartanak. 

Március 21. - Nevruz - a tavasz beköszöntének ünnepe, főleg a Kurdok 
Április 23. - Függetlenség napja 
Május 19. - Ifjúság és a sport napja 
Augusztus 30. - Győzelem napja - a görög invázió felett a függetlenségért vívott háborúban 
Október 29. - Köztársaság napja, amelyet 1923 - ban kiáltott ki Mustafa Kemal Atatürk 
November 10. - Atatürk halála, akinek minden egyes reggel egy perc csenddel adnak tiszteletet 9:05 - kor 

A nemzeti ünnepeken kívül természetesen többet tartanak meg. A legérdekesebbek közé tartozik a Kurban Bayrami, vagy más néven az áldozat ünnepe a tavasz kezdetén, és a Seker Bayram tél beköszöntével. A lunáris kalendárium szerint tartják meg, tehát az ünnep időpontja változó. 

Ünnepségek és fesztiválok 

Kaukázusi fesztivál 
Az egyik legjobban várt ünnepség Törökországban minden évben június vége felé játszódik Artvin városában, nem messze a grúz határoktól. A fesztivál néhány napon és éjszakán át tart. Nemzeti táncokat táncolnak, régi legendákat mesélnek és népművészek lépnek fel. Minden egyes történés az utolsó nap tetőzik bikaviadalokkal. 

Az Isztanbuli Nemzetközi Filmfesztivál 
Az ezévi évfolyam április 5.-től 20- ig tart, és már a 27. Évfolyam. A filmvetítéseken kívül koncerteket, táncesteket és más kísérő akciót készülnek szervezni. 

Tulipánok fesztiválja 
Nemcsak Hollandia a tulipánok országa. Főleg az Oszmán birodalom kedvelt virága volt és innen vitte Clusius botanikus őket Hollandiába, ahol szószerint tulipánmániát okozott. A legnagyobb ünnepei eme színes virágnak április végén vannak megtartva Isztanbulban. 

Fesztivál Szelcsukban 
Május elején az emberek meglátogatják ezt a kisvárost, nem messze Izmirtől, ahol a művészet és a török kultúra fesztiválja folyik. Koncerteken, tánc-vigadalmokon és kiállításokon kívül a hagyományos művészet bemutatója is készül. 

A Bodrum Cup jachtversenyek 
1998-tól október minden harmadik hétében Bodrunuban játszódnak a jachtszezont lezáró ünnepségek. 

Újraéledt Trója 
Augusztus elején Trója Trója titokzatosságában újraélednek Homérosz versei és az új antik királynő kerestetik. 

Nemzetközi Jazz Fesztivál 
Minden év júliusának első 14 napján Isztanbul látja vendégül a várva várt zenei eseményt. A gazdag program olyan sztárok koncertjeit kínálja, mint Norah Johnes, Led Zeppelin vagy Robina Gibb. 

Szt. Mikulás 
Szt. Mikulás ünnepe főleg a táncoló dervisekről híres és december 6-tól 8-ig ünneplik. 
A turistaszezonban Törökországban megszámlálhatatlanul sok zenei és művészeti fesztivált rendeznek. Említésre méltó még a Marmamiszi Fesztivál, vagy a country fesztivál Törökország északi részén, melyet június végén tartanak. 

Kedvezmény kártyák

NEMZETKÖZI DIÁKIGAZOLVÁNY

A diákok egy-egy külföldi utazás során nagy kedvezményeket érhetnek el az ISIC nemzetközi diákigazolvánnyal, ezért mindenképpen érdemes kiváltani. Jelenleg több mint 30.000 elfogadóhelyen használhatod több mint 100 országban.

Fontosabb kedvezmények, lehetőségek:

 • külföldön a segítségével tudod igazolni, hogy diák vagy,
 • aktiválás után telefonkártyaként, valamint internetezéshez is használhatod
 • az UNESCO világörökségi listáján szereplő műemlékeket kedvezménnyel látogathatod (ez akár 20-50 % is lehet),
 • utazási kedvezmények járnak vele (repülőjegyre, országon belüli utazásokra),
 • ingyenes segítségnyújtásra és tanácsadásra is jogosít.

Mindezeken kívül múzeumok, diákszállások, éttermek stb. is adnak kedvezményeket a kártya birtokosának. Az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezményeket részletesen (országok szerint elkülönítve)  megtalálható ITT >>

Az igazolvány kiváltható irodánkban, 12 éves kor felett, melyhez érvényes magyar oktatási intézmény által kiállított nappali tagozatos diákigazolványra és 1 db igazolványképre van szükség. Az elkészítés ideje kb. 5-10 perc. 

Ára: 2.600 Ft (2012. jan. 1-től) 
Érvényes: 2012. december 31.