Olaszország részletes információk

Diplomáciai képviselet

Nagykövetség
Cím: 00161 Róma, Via dei Villini 12-16.
Telefon: 00-39 06-442 30 598, 06-440 20 32
Mobil: 00-39-348-800-81-59
E-mail: titkarsag.rom@kum.hu
Honlap: http://www.mfa.gov.hu/emb/rome

Időeltolódás

Nincs

Magyarország: 12 óra
Olaszország: 12 óra

Fizetőeszköz

Olaszország hivatalos pénzneme az euro. Váltópénze az euro cent. A pénzérméket 1, 2, 5, 10, 20 és 50 centes, 1 és 2 eurós, a bankjegyeket 5, 10, 20, 50, 100, 200 és 500 eurós címletekben adták ki. 
Hitelkártya és utazási csekk (American Express) korlátozás nélkül ki-és bevihető az országba. A dombornyomásos hitelkártyát (Visa, Maestro, Eurocard Mastercard) szinte minden étteremben, üzletben, bevásárlóközpontban elfogadják. 
Pénzváltásnál figyeljünk arra, hogy a forint nem konvertibilis valuta, tehát kint nem tudnak forint ellenében eurót vásárolni. 
Eurót pénzváltó irodákban, bankokban, repülőtereken, pályaudvarokon, esetenként a szállodákban válthatunk.

Mindenhol lehet bankautomatákat találni. A készpénzfizetés kizárólag euróban bonyolódik.

Beutazási szabályok

- Az Európai Unió és a Schengeni Rendszer tagja, magyar állampolgárok érvényes útiokmány (személyi igazolvány, útlevél) birtokában vízummentesen utazhatnak Olaszországba. A munkavállalás továbbra is előzetes engedélyhez kötött.
- Magyar állampolgárok tartózkodási engedély nélkül 90 napon túl is tartózkodhatnak Olaszországban.

Vámszabályok

AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL UTAZÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Európai Unió jogszabályai biztosítják az áruk szabad mozgását a tagállamok között. Ez azt jelenti, hogy Magyarországról egy másik tagállamba történő árukivitelhez, illetve onnan Magyarországra történő árubehozatalhoz nem kapcsolódik vámeljárás. 

Az utazás során a  magáncélra (személyes használatra, ajándékba) vásárolt, nem kereskedelmi jellegű áruk kivitele és behozatal nincs korlátozva az Uniós országok között. Vannak azonban bizonyos termékek, amelyeknek az Unión belüli szállítása korlátozásokhoz illetve speciális engedélyekhez van kötve. Ilyenek pl.: a háziállat, vadászfegyver, alkohol és dohány termékek valamint a kábítószertartalmú gyógyszerek.

KORLÁTOZÁSOKHOZ VAGY SPECIÁLIS ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TERMÉKEK

Egyes termékek Európai Unióba, illetve harmadik országba történő kivitelére és behozataláravonatkozó speciális szabályok: 

Élelmiszer
Harmadik országból az EU területére nyers húst, hentes árut, hústartalmú élelmiszert, tej és tejtartalmú terméket vagy egyéb könnyen romlandó élelmiszert nem ajánlatos hozni, mert ezek behozatala csak a vonatkozó szigorú jogszabályok és állatorvosi ellenőrzések betartásával lehetséges. Kiutazáskor szintén nem ajánlatos magunkkal vinni ilyen jellegű termékeket, mert ez általában a harmadik országokban is szigorú feltételekhez kötöttek. Továbbá bármikor lehetnek olyan élelmiszerek, amik tiltó listára kerültek, valamilyen állatok által terjesztett betegségek terjedésének megakadályozása miatt. A kivitelről és a behozatalról is érdemes utazás előtt az adott ország diplomáciai képviseletén érdeklődni. 
 
Gyógyszerek
Ha az Unión belüli utazása során valaki állandó gyógyszeres kezelésre szorul, a kezelőorvos által összeírt mennyiséget viheti magával, az utazás időtartamával összhangban. A harmadik országba való utazás során is többnyire ez a szabály érvényesül, de mindeképpen érdeklődjünk erről az utazásunk előtt az adott ország diplomáciai képviseleténél. A kábítószerek és pszihotóp készítmények (nyugatók, élénkítők, és hallucinogének)  Európai Unióba való behozatala illetve kivitele külön egnegdélyezési rendszer alá tartozik. Ezzel kapcsolatban az Egészségügyi Közigazgatási és Engedélyezési Hivatal Kábítószerügyi Főosztálya ad bővebb tájékoztatást. 

Háziállatok
Az unión belüli utazásunk során a háziállatokat (kutya, macska, görény) csak állatútlevéllel vihetjük magunkkal. Ezt a lakóhely szerinti illetékes állatorvos állítja ki, amennyiben az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, és azonosítás végett tetoválással vagy mikrochippel. A harmadik országba való utazás előtt azonban mindig érdeklődjünk az adott ország helyi képviseleténél. Ha egy nem Uniós állampolgár érkezik egy harmadik országból az Unió tagállamainak területére, úgy a házikedvencnek az azonosításra alkalmas chip vagy tetoválás, a szükséges oltások, és az állatútlevél mellett egyszeri beutazásra szóló állatorvosi bizonyítvánnyal is rendelkeznie kell. 
 
Vadászati, sport célú fegyverek
Az Európai Unió területén iyen típusú fegyverek szállítása csak európai lőfegyvertatrtási engedéllyelszállíthatóak. A harmadik országba történő szállítás feltételeiről az illetékes ország diplomáciai képviselete tud felvilágosítást adni. Az Unió területén állandó lakhellyel nem rendelkező, harmadik országbeli személy a határátlépés alkalmával a vámhatóság képsviselője által kiadott (díjköteles) fegyver és lőszerkísérő igazolás alapján jogosult lőfegyverét és töltényeit vadászatra vagy sportlövő versenyre behozni, ha az itt tartózkodása nem haladja meg a 90 napot. A vadászatot és a versenyt hitelt érdemlően igazolni kell. Lőfegyver vásárlás esetén csak a rendőrség által kiadott megszerzési engedéllyel hozható be lőfegyver az EU területére. Az önvédelmi célra behozott fegyvert csak illetékes megyei rendőrfőkapitányság engedélyezheti. 
 
 
Jövedéki termékek
A jövedéki termékek csak kereskedelmi mennyiségben adó és vámkötelesek. A jövedéki adótörvény szerint, már kereskedelmi mennyiségnek számít: 
 • 800 db cigaretta
 • 200 db szivar
 • 400 db szivrka
 • 1000 gramm fogyasztási dohány
 • 110 liter sör
 • 20 liter köztes alkohol termék
 • 10 liter alkohol termék
 • bor és pezsgő együttesen 90 liter (ebből a pezsgő legfeljebb 60 liter lehet)
A folyékony tüzelő és fűtő anyagok valamint  10 litert meghaladó üzemanyag mennyiség adó és vámköteles. Harmadik országba általában egy karton cigarettát és az üzemanyagtartályban lévő üzemanyagot be lehet vinni, de indulás előtt mindenképpen érdeklődjünk az adott ország itteni képviseleténél.

Kulturális javak
Az Unióból való kivitel engedélyezésére a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal állít ki engedélyt.www.koh.hu
 
Készpénz-bejelentési kötelezettség az Európai Unió külső határain
Mindenkinek, aki belép vagy elhagyja az Unió területét és 10.000 Euro vagy azt meghaladó összegű készpénz vagy kézpénzt helyettesítő eszköz van nála (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk), a vámhatóságnak köteles erről írásban nyilatkozni. 
A nyilatkozat innen tölthető le: http://ec.europa.eu/euchascontrol
A nyilatkozatot annál a vámhatóságnál kell benyújtani, ahol belépünk illetve elhagyjuk az Unió területét. Az EU néhány tagállamában léteznek még külön ellenőrzések és nyilatkozattételi kötelezettségek, ezekről indulás előtt érdemes érdeklőrni. 
 

HARMADIK ORSZÁGBÓL AZ EU-BA ÉRKEZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A behozatalnak alkalmi jellegűnek kell lennie, és kizárólag az utas és családja személyes használatára vagy ajándékozás cáljából történhet. Nem az Európai Unió területéről, személyi poggyászban az alábbi áruk hozhatók be vám és adómentesen: 

Alkohol termékek és alkoholt tartalmazó italok (csak 17 éves kor betöltése után): 
 • 4 liter szőlőbor
 • 16 liter sör
 • 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkohol termék vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált alkohol termék , vagy
 • 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék, pezsgő vagy egyéb bor

Dohány termékek: 

Légi utasokNem légi utasok
200 db cigaretta vagy
100 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű) vagy
50 db szivar vagy
250 gramm fogyasztási dohányt
40 db cigaretta vagy
20 db szivarka vagy
10 db szivar vagy
50 gramm fogyasztási dohány

Tehát ezek a termékek (kivéve szőlőbor és sör) külön-külön jelentik az adomentességi értékhatár 100%-át, de a meghatározott mennyiséghatárok százalékos részarányainak együttes összege sem haladhatja meg a 100 százalékot. Tehát ha nem légi utas behoz 40 db cigarettát, akkor további dohánytermékekre már nincs adó és vámmentessége. De ha csak 20 db cigarettát hoz be, akkor mellette behozhat még vám és adómentesen 10 db szivarkát vagy 5 db szivart vagy 25 gramm fogyasztási dohányt. 

Egyéb áruk: 
A fenti árukon túl, légi forgalomban 430 Euro értékig, nem légi forgalomban 300 Euro értékighozható be egyéb áru adó és vámmentesen. 

Üzemanyag: 
A gépjármű tartályában lévő üzemanyag, és még legfeljebb 10 liter üzemanyag hozható be vám és adómentesen. A behozott üzemanyag nem használható más járműben, mint amiben behozták, a tartályból a mentességben részesülő személy nem távolítjahatja el vagy helyezheti át, továbbá nem ruházhatja át sem ingyen sem visszterhesen. 

 

Telefonhívás

Olaszország hívószáma: 00 39 +

Magyar mobiltelefonról minden esetben először a 0036-ot majd a körzetszámot és a telefonszámot kell hívni, ha haza szeretnénk telefonálni.

Közlekedés

Vasúti közlekedés

 Olaszországban a közúti közlekedés és szállítás elsőbbséget élvez a vasúti közlekedéssel szemben, mégis naponta több mint egymillió ember használja ezt a közlekedési formát.
 

A vonatjegyeket a vasútállomások pénztáraiban, az erre kijelölt utazási irodákban és a vasúti jegykiadó automatákban lehet megvásárolni. A rövid útra (100 km alatt) szóló jegyeket újságárusok és trafikosok is árulják. A vonatjegyet a kalauznál is meg lehet váltani, magas felár megfizetésével.

A vonaton első és másodosztályú kocsik közlekednek. A ''treni festivi'' elnevezésű járatok csak vasárnap, és az alábbi ünnepnapokon közlekednek: január 1., húsvét hétfő, április 5., május 1., augusztus 15., november 1., december 8. és december 25.,26.
 

Közúti közlekedés

Olaszország közúti úthálózata rendkívül fejlett. Az úthálózat teljes hossza 
309 044 km, ebből 6400 km autópálya. A sztrádákon az úthasználat díja az európai átlagnál magasabb, és kapus rendszerben működik. Az autópályák és az alagutak használatáért általában fizetni kell. A díjakat a jármű típusa és a megtett kilométerek alapján számítják ki.

Közművek

Hálózati feszültség 220-230 V, Olaszországban a konnektorok többsége eltér a magyarországitól, ezért átalakító vásárlása ajánlott. A legtöbb szállodában 110 V-os a villanyborotva számára beépített aljzat.

Sport és szórakozás

MÚZEUMOK

Museo del Novecento
Milánó - Palazzo dell'Arengario
www.museodelnovecento.org
  
A 2010. december 5-én megnyílt múzeum a milánói Városi Műgyűjtemények közel négyezer, zömében XX. századi olasz műalkotásaiból állít ki mintegy 400 válogatott művet. Az Arengario (régi városháza) épületéből egy függőhídon keresztül közvetlen a Palazzo Reale második emeletére lehet jutni. Ez a híd nem pusztán a két épület közötti kapcsolatot szolgálja, de áthaladva rajta kilátás nyílik a via Rastrelli és a piazza Diaz között elhelyezkedő történelmi palotákra is.

Alberto Moravia Emlékház 
Róma

A világhírű író a hatvanas évektől egészen haláláig ebben a ma már múzeumként működő házban élt. A látogatás előzetes bejelentkezés alapján történik, legfeljebb 15 fős csoportok részére. További információk az alábbi telefonszámon kérhetők: +39 060608. 

Az akadémia galériái
Velence
www.gallerieaccademia.org
  
Előreláthatólag tavasszal adják át, a Complesso della Carità épületegyütteshez tartozó Akadémiai Galériák épületét, amely az elmúlt időszakban jelentős bővítésen és restauráláson esett át. A kiállítási terület 5.000-ről 12.000 négyzetméteresre nőtt, helyet kaptak továbbá különböző vendégfogadó szolgáltatások, úgymint kávézó, konferenciaterem és oktató műhelyek. Az új létesítményeket a belső udvarba süllyesztve alakították ki.

Muse - A tudományok múzeuma
Trento
www.muse2012.eu

2012-ig megnyitja kapuit a MUSE, amely a különböző tudományok új elképzeléseinek állít múzeumot a természeti, fizikai és technológiai tudományágak összekapcsolásával. A Renzo Piano által tervezett épület egy egészen új kerület kulturális központja lesz.

Giuseppe Garibaldi Nemzeti Múzeum 
Caprera - Forte Arbuticci
  
A Caprera szigetén található Forte Arbuticci erőd ad majd otthont a Garibaldi életének emléket állító múzeumnak, közel a „két világ hősének" is nevezett szabadságharcos házához és sírjához. Az erőd restaurálási munkálatait előre láthatólag októberig befejezik, de a Garibaldi emlékéhez kötődő kulturális kezdeményezések, programok csak a következő év július 4-étől kezdődnek.

Kerámia Múzeum
Burgio (Agrigento) - Santa Maria delle Grazie kolostor
www.muceb.it
  
A Burgiói Kerámia Múzeum (MUCEB) azzal a szándékkal született, hogy megmentse és felkarolja az egykor oly gyümölcsöző keramikus mesterséget, amelyet helyi és környékbeli iparosok végeztek századokon át, folyamatosan tökéletesítve azt és egyre nagyobb hírnevet szerezve a helyi kerámiának. 
  

Bor múzeum
Castello Comunale Falletti di Barolo
www.wimubarolo.it
  
Teljes egészében a piemonti Barolo vidék borainak szentelték ezt az újonnan megnyitott, innovatív múzeumot, mely François Confino elképzelése alapján született meg, akinek a nevéhez már számos nevezetes múzeum létrehozása kötődik az egész világon, többek közt Torinóban a Mole Antonellianában található Filmtörténeti Múzeum és az Autómúzeum is.

Rumenta Múzeum 
Genova - Magazzini dell'Abbondanza, Porto Antico

A Rumenta Múzeum ez év végén nyílik meg a Genovában rendezendő Tudományos Fesztivál 2011 keretein belül. A „rumenta" genovai nyelvjárásban szemetet jelent. A rendezvény célja tehát nem véletlenül az, hogy közelebb hozza a látogatókat, turistákat, diákokat és minden érdeklődőt az újrahasznosítás folyamatához, a szelektív gyűjtéshez és a szerves hulladékokhoz kapcsolódó ismeretekhez, valamint a szemétből létrehozott műalkotások világához is.

A múzeum Renzo Piano tervei alapján készül és a hulladékkal kapcsolatos tudományos ismereteket négy különböző területen igyekszik bemutatni. Egy állandó kiállítás, valamint egy tudományos és ismeretterjesztő rész keretében a hulladékfeldolgozás gyakorlatát mutatják be, egy kulturális-művészeti részen pedig azok az irodalmi művek, vetítések kapnak helyet, melyek művészi koncepcióba foglalják az ember mindennapi tevékenységéből hátra maradt hulladékokat. Az utolsó szakasz az újrahasznosítás folyamatát mutatja be.

Strandok

Adriai-tenger

Az Adriai-tenger két fõ idegenforgalmi részre bontható fel: északon az ún.
Felsõ-Adriára Gradótól egészen Velencéig, és ettõl délebbre az Adriai-tenger középsõ részére Anconáig. Az Adriai-tengerre jellemzõ homokos strandok mellett az északi rész különösen kulturális látnivalókban bõvelkedik.

Toszkána

A maga szépségével és kultúrájával már évszázadok óta vonzza a látogatókat. Ez a régió hatalmas partszakaszt foglal magában: a Tirrén-tengertõl az Apennin-hegység északi részéig, kilométerhosszú strandok, elegáns fürdõhelyek, szõlészet/borászat, romantikus falvak, kultúrával teli városok várják az idelátogatókat.

Szardínia


Európa egyik legérintetlenebb szigetén megcsodálhatjuk a tenger különleges smaragd színét, melyrol a leghíresebb partszakasz a nevét is kapta. Hófehér homokfövenyek és káprázatos sziklaformációk alkotnak változatos, felfedezésre csábító tengerpartot. 

Lido di Jesolo

10 km hosszú homokos tengerpart.

Bibione

Több kilométer hosszú homokos tengerpartja van.

Caorle

A strand sekély vizû és homokos vagy kövezett napozóteraszos a városközpont közelében.

Rosolina Mare

100 méter széles, homokos strand lassan mélyülő vízzel.

Rimini

Lassan mélyülõ, homokos strand csúszdákkal és strand-szervizzel. A Riminihez tartozó strandok összesen kb. 15 km hosszú partszakaszt foglalnak magukba és esetenként a 100 m-es szélességet is elérik. 

Gasztronómia

AZ OLASZ GASZTRONÓMIA ÉS ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK

Bátran kijelenthetjük, hogy Olaszország hallatán a legtöbb ember a hasára gondol először.  Pizzák, spagettik, fagylaltok, sonkák és felvágottak, gazdag levesek, halételek, fűszerek, kávékülönlegességek és borok! Egy szóval az olasz gasztronómia és vendéglátás egy rendkívül sokszínű, összetett, és változatos jelenség, melynek eredete egészen a Római Birodalom koráig nyúlik vissza (alapanyag felhasználása, fűszerezése stb.). Az olaszok imádnak enni, és meg is adják a módját! Minden fogást a legnagyobb odaadással készítik és ugyan ilyen jóízűen is fogyasztják el. Ételeik könnyűek mégis laktatók, a sok zöldség és hal  pedig egészséges. Fűszerezésük jellegzetes, ám mégsem erős, egyszerre általában csak 3 maximum 4 féle fűszert használnak. Nem csak ételeik harmonikus íz világára fektetnek nagy hangsúlyt, hanem a külcsínire is, szeretik a színes mártásokat, köreteket, salátákat. Étkezési ritmusuk eltér miénktől. Reggelire viszonylag keveset esznek, péksüteményt, kenyeret felvágottal vagy sajttal, ebédre általában levest, valamilyen könnyed tésztás, zöldséges főétellel (a nagy meleg miatt gyakran mellőzik a nehézkesebb húsételeket), vacsorára viszont, amire elég későn kerül sor, a teljes menüsort végigeszik, előétellel, levessel, főétellel és desszerttel. Hideg előételként általában híres sonkájukból kerül az asztalra, kedvencük a Pármai sonka sárgadinnye párosítás. De lehet még valamilyen tengeri herkentyű, melyet vajon vagy olajon megpárolva készítenek különféle öntetekkel és mártásokkal. Meleg előételeik elsősorban a tésztáik és rizottóik, melyeket, elkészítésüktől függően főételként is lehet alkalmazni, de közkedvelt zöldségeikből, mint pl.: a padlizsán, patisszon, cukkíni, a nagy húsos paradicsomok, kelbimbó vagy az általunk talán kevéssé ismert articsóka, is készítenek előételeket. Leveseik szintén nagyon gazdagon és sok zöldéggel készülnek. Leghíresebb a minesztróne, az olasz zöldségleves, és a brodo nevű húslevesük, amit általában marhahúsból készítenek, de sonkát és kolbászt is főznek bele, levesbetétként pedig tortellinit (töltött tészta falatokat) használnak. Kedvelik a különböző zöldség krémleveseket (paradicsomleves, gombakrémleves stb) és a tenger gyümölcseiből (pl.: kagyló) készült leveseket is. Majdnem minden levesüket megszórják reszelt parmezánnal, mely az olasz étkező asztalok elmaradhatatlan kelléke. Ezután következik a főétel, ami lehet szintén valamilyen tésztaféle, halétel, vagy hús körettel. Húsok közül inkább a szárazabbakat, marhát, bárányt, szárnyast és a vadhúsokat részesítik előnyben. Zsírosabb sertés húst keveset fogyasztanak, azt is leginkább sonka vagy felvágott formájában. A desszert általában a világhíres olasz fagylalt vagy parfé. Süteményeik legtöbbször piskótatésztával vagy omlós tésztával készülnek, gyümölcskrémekkel (citrom, narancs) ízesítve. Előszeretettel használnak édességeikhez különféle olajos magvakat, diót, mandulát, mogyorót, vagy grillázst, mazsolát és más aszalt gyümölcsöket. A franciákhoz hasonlóan sajtokat is szoktak tálalni az étkezés végén, gyümölcsökkel vagy zöldségekkel gazdagítva. Az étkezést pedig a messze földön híres és erős olasz expresszó koronázza meg. 
 

AZ OLASZ KONYHA ELMARADHATATLAN ELEMEI

Tészták: 
Kezdjük mindjárt a legfontosabbal, hiszen az olasz konyha védjegye a tészta ételek végeláthatatlan sora. Úgy tartja a mondás, hogy egy igazi olasz háziasszony az év minden egyes napjára tud különböző pastát az asztalra tenni. A tészta ételek elkészítésének van egy pár fontos alapszabálya. Az első és legfontosabb, hogy minden tésztát a tálalás előtt frissen kell kifőzni. A hosszú tésztákat, mint pl. a makaróni vagy a spagetti tilos összetörni. Az olaszok sosem főzik teljesen puhára pastáikat, a belsejének mindig egy picit keményebbnek kell maradni. A kifőtt tésztát általában olíva olajjal vagy vajjal keverik össze, majd a legkülönfélébb (egyszerűbb és bonyolultabb) zöldséges, húsos, halas feltétekkel, mártásokkal, szószokkal tálalják, legtöbbször előételként de főételként is fogyasztják. Spagetti, makaróni, lasagne, canelloni, tortellini, taghatelle, menicotti ez a lista csak töredéke annak, a legalább 50 különböző formájú színű ízű száraztésztának, amit Olaszországban gyártanak. Ha igazi olasz pastát szeretnénk készíteni, akkor lehetőleg válasszunk hozzá Olaszországból importált száraztésztát!
 
Pizza:
Valószínűleg ez az-az étel (a hamburger után), amit a világ minden táján ismernek, és szeretnek. Az alapkoncepció mindenhol ugyan az, de a lehetőségek tárháza végtelen. A pizzának is (ahogy minden másnak) ókori méghozzá görög eredete van. Az ő verziójuk egy lapos kenyértészta volt mindenféle fűszerrel, gyógynövénnyel és sajttal a tetején, sőt a Pizza elnevezés is a görög „pita" szóból ered. Később ezt fejlesztették tovább a rómaiak,  a modern pizza (paradicsomszósz + feltétek) Nápolyi származású. 1989-ben Margherita olasz királynő nápolyi látogatása tiszteletére szolgálták fel az első általunk is ismert pizzát, mely a piros paradicsomszósz, a zöld oregánó és a fehér mozzarella sajtnak köszönhetően az olasz zászló színeiben pompázott. Ez alkalomból nevezték el (és nevezik azóta is) a pizzát Margheritanak. Az igazi nápolyi pizza nem lehet vastagabb 3 mm-nél, és a feltétek közül sohasem hiányozhat a mozzarella a paradicsom a bazsalikom és az olíva olaj. A másik híres olasz pizza a Lazió (Róma) környéki pizza, ami már vastagabb, 1-2 cm is lehet. A pizza viharos gyorsasággal kezdett terjedni nem csak a kontinensen, hanem az egész világon. Ennek köszönhetően mindenhol találunk pizzériát, akár csak gyorsétterem formájában is. Minden nemzet, ország a saját szája íze szerint alakíthatja, így lehet például Ausztráliában struccos krokodilos és kengurus pizzát enni, Brazíliában édeset banános, mangós, ananászos és csokis feltétekkel, Indiában curryset, a japánoknál meg mochi pizzát (különleges rizsfajtából készült tészta).  
 
Pármai sonka (prosciutto di Parma): 
Párma, észak-Olaszországban található, igazi olasz kisváros, hangulatos óvárossal, dómmal és mindennel, ami ehhez kell. Ez azonban Olaszországban nem ritka. Hírnevét különleges mikroklímájának köszönheti, ugyan is csak itt érik be a világhíres Pármai sonka. Az immáron védett termék a Római köztársaságig visszanyúló tradíciókkal rendelkezik, előállítása hosszadalmas és szigorú feltételekhez kötött. A különleges étrenden nevelkedett (nem csak takarmány, hanem zöldség, gyümölcs, és a parmezán sajt gyártásakor visszamaradt tejsavó is), szintén környékbeli disznóknak, legalább 9 hónaposnak és 160 kilósnak kell lenniük. A vágás után az úgynevezett sómester kevés tengeri sóval bedörzsöli a sonkákat, ezután 100 napig hagyják állni egy megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú szobában. A következő lépés a szárítás, aminek minimum egy évig kell tartania, és a levegő keringésének gyorsasága is pontosan szabályozva van. Egy kész sonka kb. 10 kilót nyom (csonttal együtt), és a són kívül semmilyen más fűszert vagy mesterséges anyagot nem tartalmazhat. Ezután kerülhet rá az eredetét igazoló pecsét melyen az 5 ágú királyi korona látható. Csakis az ezzel fémjelzett sonka mondható igazi Pármai sonkának.
 
Parmezán (Parmigiano):
Az olasz konyhaművészet elmaradhatatlan kelléke a parmezán. Az egyik legrégebbi sajt Európában, már a 13-14. században is nagy népszerűségnek örvendett, és Boccaccio is említi híres művében a Dekameronban. Olaszországból Emilia-Romagna régióból származik, nevéből adódóan (magyarra lefordítva pármait jelent) Párma környékéről. A parmezán is védett termék, csak a helyi tehenek (részben lefölözött) tejéből készülhet, és titka a hosszú érlelésben rejlik. A minimum 18 hónap, de akár 2-3 évig is érlelhetik, kocsikerék méretű korongok formájában. Természetesen minél idősebb annál értékesebbnek számít, egy 2-3 éves sajt korong meghaladhatja az 500 Eurot is. Az olaszok elsősorban leveseikhez, tésztáikhoz, rizottóikhoz és salátákhoz frissen reszelve, vagy lehelet vékony lapokra felvágva használják, az érettebb és karakteresebb ízű sajtokat magában is fogyasztják egy kis körtével, aszalt gyümölccsel vagy kísérőként a testesebb vörösborokhoz. Egy aranyszabály: soha ne vegyünk előre reszeltet, hiszen a frissen reszelt parmezánnak nincs párja!
 
Mozzarella:
Az igazi olasz (most már védett) mozzarella a vízibivaly tejéből készül, és Olaszország déli részén találató Campania tartományból származik. Az elsőt Kr.u. 1200 körül csinálták bencés szerzetesek, Campaniaban a 16. század óta ugyan azon recept alapján készül. Állaga puha, szálas szerkezetű, zsírtartalma miatt egészen lágy, és gyúrható. Hagyományosan kézzel gyúrják, majd kisebb nagyobb gombócokra szedik szét. Legtöbbször zsemle méretű golyók formájában sós lében tárolva árulják. Érlelés és tartósító szerek nélkül készül, ezért hamar megromlik, egyedüli eljárás, ami megengedett az a füstölés. Lány fehér színe és formája miatt gyakran nevezik az „asztalok gyöngyének" vagy a „mediterrán konyha királynőjének". Állagának és semleges ízének köszönhetően nagyon sokoldalú a felhasználása, remekül passzol a paradicsom, vagy a karakteres fűszerek mellé, szendvicsekhez, salátákhoz, pizza feltétként, és felfújtakhoz. A nagy kereslet miatt elkezdték tehéntejből is gyártani, a nálunk kapható mozzarella sajtok nagytöbbsége is ebből készül.
 
Olasz fagylalt avagy Gelato: 
Ha fagylaltról van szó, akkor egyöntetűen kijelenthetjük, hogy az olaszokkal nem lehet felvenni a versenyt. Az olasz fagylalt tejszínes, gyümölcsös, édes de nem geil, és krémes állaga miatt lapáttal kenik fel a tölcsérre, ez a rusztikus külső pedig még étvágygerjesztőbb, mint a szabályos kis gombócok. Az olaszok szerint a fagylaltot Néró császár találta fel, mikor az egyik hadjárata során havat kevertetett össze borral, mogyoróval és mézzel. Hogy így volt-e, azt nem lehet tudni azt viszont igen, hogy több ókori civilizációnál is divat volt az ehhez hasonló hideg csemege, mint pl. Kína, Egyiptom, és a görögök. Az azonban kétségtelen, hogy a modern fagylaltot, ami már egy kicsit hasonlít ahhoz, amit ma ismerünk egy olasz polihisztor Bernardo Buontalentit készítette el először Medici Katalinnak 1566-ban. Az édesség nagy sikert aratott, és népszerűsége gyorsan nőtt Európában, de egyenlőre csak az arisztokrácia körében. A 18. századtól kezdték tejszínnel főzni, és majd csak a 20. század első felétől kezdett tömegcikké válni. Az igazi olasz fagylalt titka itt is, mint a tésztáknál, az eredeti (Olaszországban gyártott) alapanyagokban és berendezésekben rejlik.
 
Olasz fűszerek: 
Mi is előszeretettel alkalmazzuk az olasz fűszereket , mint pl.: oregánó, bazsalikom, tárkony, fokhagyma, majoránna, rozmaring, kakukkfű, szerecsendió, vanília, fahéj, vagy az általunk kevésbé használtak: ánizs, kapribogyó, zsálya, és a sáfrány. De ugyanúgy, ahogyan a magyarok, ők is használnak borokat ízesítés képpen.

Dohányzás

Nyilvános helyen tilos a dohányzás.

Egészségügy

A magyar állampolgárok a magyarországi lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által kiállított E111-es számú nyomtatvány alapján részesülhetnek a szükséges egészségügyi ellátásban. Javasoljuk, hogy kössön megfelelő utazási biztosítást annak érdekében, hogy betegség, baleset esetén szélesebb körben részesülhessen ellátásban, illetőleg kártérítésben.

Olaszországba nem szükséges védőoltás.

Szokások

Borravaló

A gasztronómia területén nem szokás borravalót adni. Gyakori, hogy a számlán "coperto" felirat olvasható, ami azt jelenti, hogy felszámoltak egy bizonyos összeget a terítékért és a kenyérért. Aki nagyon elégedett, az hagyhat az asztalon néhány pénzérmét. Presszóbárokban sem tányér, sem malacpersely nem található erre a célra. Szállodában a szobalánynak hetenként öt euró borravaló jár, a taxiszámlát pedig felkerekítik.

Öltözködés

A szállodákban a vacsoránál férfiaknak ajánlott a hosszú nadrág viselete, néhány szállodánál kötelező. Olaszország templomaiba fedetlen vállal és rövidnadrágban, illetve rövid szoknyában tilos bemenni, javasolt kendőt, kardigánt magunkkal vinni. 

Ünnepek

január 1. - Újév napja
január 6. - Vízkereszt
március 18. - Az Olasz Egység Napja (1861)
április 2. - Szent Márk ünnepe (Velence)
Nagypéntek
Húsvét
Húsvéthétfő
április 25. - A Felszabadulás Ünnepe (1945-ben a második világháborús harcok vége Olaszországban)
május 1. - A munka ünnepe
június 2. - A Köztársaság Napja (1946-ban ezen a napon az olaszok népszavazás útján döntöttek a köztársaság mellett).
Június 2. - Garibaldi-emléknap is: 1882-ben ugyanezen a napon hunyt el a híres olasz szabadsághős.
június 24. - Keresztelő Szent János ünnepe (Firenze)
június 29. - Szent Péter és Pál apostolok ünnepe (Róma)
augusztus 15. - Szűz Mária mennybevétele (Ferragosto)
szeptember 19. - San Gennaro (Nápoly)
november 1. - Mindenszentek ünnepe
december 7. - Szent Ambrus (Milano)
december 8. - Szeplőtelen fogantatás ünnepe
december 25. - Karácsony
december 26. - Karácsony, Szent István napja