Görögország részletes információk

Diplomáciai képviselet

MAGYARORSZÁG GÖRÖGORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGE:

25-29. Odos Karneadou, Kolonaki, Athens 10675
Tel.: 00 30 210 7256 800, 7256 801, 7256 802
Fax: 0030 210 7256 840
Ügyelet: 00 30 694 /8601792, /8601793

Időeltolódás

+ 1 óra a magyarországihoz képest.

Fizetőeszköz

2002. január 1-jétől Görögországban megszűnt az ország addigi hivatalos pénzneme, a görög drachma. A hivatalos fizetőeszköz az EURO. Ajánljuk, hogy lehetőség szerint EURO-t vigyenek magukkal. Amennyiben más valutájuk van (pld: USA dollár), és azt szeretnék EURO-ra váltani, erre a bankokban, helyi partnerirodáinkban vagy a szállodák recepcióján van lehetőség. Hitelkártyával általában csak néhány magas kategóriájú szállodában és vendéglátóhelyen lehet fizetni. A bankokban, illetve automatákban felvehetünk készpénzt a bankkártyánkról. Az általánosan elfogadott kártyák a VISA, EC, MC.

Beutazási szabályok

A Görögországba való belépéshez a Schengeni Megállapodás értelmében elegendő az új típusú, kártyás személyi igazolvány, ám autóbusszal utazó vendégeinknek útlevél kötelező, mivel az út Szerbián és Macedónián (esetleg Bulgárián) keresztül vezet. Magyar állampolgárok vízummentesen 3 hónapig tartózkodhatnak az országban. Ha elvész vagy ellopják az útlevelüket, a legközelebbi magyar konzulátuson vagy nagykövetségen kérhetnek újat. Az a személy, akit esetlegesen bármely határon útlevelének érvénytelensége, vízumhiány vagy EU országokból való kitiltás miatt a határőrizeti szervek az utazásból kizárják, a buszról csomagjaival köteles leszállni, hazautazásáról saját magának gondoskodni. Magyar állampolgároknak jelenleg nincs szükségük vízumra, de az esetleges változásokról, kérjük, szíveskedjenek utazás előtt tájékozódni. Külföldi állampolgároknak a szükséges vízumokat egyénileg kell beszerezniük (információt a Görög Nagykövetség ad) és - a különböző határátlépést megszigorító intézkedések miatt - csak saját felelősségükre vehetnek részt autóbuszos utazásainkon.

Vámszabályok

Az Európai Unió jogszabályai biztosítják az áruk szabad mozgását a tagállamok között. Ez azt jelenti, hogy Magyarországról egy másik tagállamba történő árukivitelhez, illetve onnan Magyarországra történő árubehozatalhoz nem kapcsolódik vámeljárás. 


Az utazás során a  magáncélra (személyes használatra, ajándékba) vásárolt, nem kereskedelmi jellegű áruk kivitele és behozatal nincs korlátozva az Uniós országok között. Vannak azonban bizonyos termékek, amelyeknek az Unión belüli szállítása korlátozásokhoz illetve speciális engedélyekhez van kötve. Ilyenek pl.: a háziállat, vadászfegyver, alkohol és dohány termékek valamint a kábítószertartalmú gyógyszerek. 

KORLÁTOZÁSOKHOZ VAGY SPECIÁLIS ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TERMÉKEK

Egyes termékek Európai Unióba, illetve harmadik országba történő kivitelére és behozataláravonatkozó speciális szabályok: 

Élelmiszer
Harmadik országból az EU területére nyers húst, hentes árut, hústartalmú élelmiszert, tej és tejtartalmú terméket vagy egyéb könnyen romlandó élelmiszert nem ajánlatos hozni, mert ezek behozatala csak a vonatkozó szigorú jogszabályok és állatorvosi ellenőrzések betartásával lehetséges. Kiutazáskor szintén nem ajánlatos magunkkal vinni ilyen jellegű termékeket, mert ez általában a harmadik országokban is szigorú feltételekhez kötöttek. Továbbá bármikor lehetnek olyan élelmiszerek, amik tiltó listára kerültek, valamilyen állatok által terjesztett betegségek terjedésének megakadályozása miatt. A kivitelről és a behozatalról is érdemes utazás előtt az adott ország diplomáciai képviseletén érdeklődni. 

Gyógyszerek
Ha az Unión belüli utazása során valaki állandó gyógyszeres kezelésre szorul, a kezelőorvos által összeírt mennyiséget viheti magával, az utazás időtartamával összhangban. A harmadik országba való utazás során is többnyire ez a szabály érvényesül, de mindeképpen érdeklődjünk erről az utazásunk előtt az adott ország diplomáciai képviseleténél. A kábítószerek és pszihotóp készítmények (nyugatók, élénkítők, és hallucinogének)  Európai Unióba való behozatala illetve kivitele külön egnegdélyezési rendszer alá tartozik. Ezzel kapcsolatban az Egészségügyi Közigazgatási és Engedélyezési Hivatal Kábítószerügyi Főosztálya ad bővebb tájékoztatást. 

Háziállatok
Az unión belüli utazásunk során a háziállatokat (kutya, macska, görény) csak állatútlevéllel vihetjük magunkkal. Ezt a lakóhely szerinti illetékes állatorvos állítja ki, amennyiben az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, és azonosítás végett tetoválással vagy mikrochippel. A harmadik országba való utazás előtt azonban mindig érdeklődjünk az adott ország helyi képviseleténél. Ha egy nem Uniós állampolgár érkezik egy harmadik országból az Unió tagállamainak területére, úgy a házikedvencnek az azonosításra alkalmas chip vagy tetoválás, a szükséges oltások, és az állatútlevél mellett egyszeri beutazásra szóló állatorvosi bizonyítvánnyal is rendelkeznie kell. 

Vadászati, sport célú fegyverek
Az Európai Unió területén iyen típusú fegyverek szállítása csak európai lőfegyvertatrtási engedéllyelszállíthatóak. A harmadik országba történő szállítás feltételeiről az illetékes ország diplomáciai képviselete tud felvilágosítást adni. Az Unió területén állandó lakhellyel nem rendelkező, harmadik országbeli személy a határátlépés alkalmával a vámhatóság képsviselője által kiadott (díjköteles) fegyver és lőszerkísérő igazolás alapján jogosult lőfegyverét és töltényeit vadászatra vagy sportlövő versenyre behozni, ha az itt tartózkodása nem haladja meg a 90 napot. A vadászatot és a versenyt hitelt érdemlően igazolni kell. Lőfegyver vásárlás esetén csak a rendőrség által kiadott megszerzési engedéllyel hozható be lőfegyver az EU területére. Az önvédelmi célra behozott fegyvert csak illetékes megyei rendőrfőkapitányság engedélyezheti. 

Jövedéki termékek
A jövedéki termékek csak kereskedelmi mennyiségben adó és vámkötelesek. A jövedéki adótörvény szerint, már kereskedelmi mennyiségnek számít: 
 • 800 db cigaretta
 • 200 db szivar
 • 400 db szivrka
 • 1000 gramm fogyasztási dohány
 • 110 liter sör
 • 20 liter köztes alkohol termék
 • 10 liter alkohol termék
 • bor és pezsgő együttesen 90 liter (ebből a pezsgő legfeljebb 60 liter lehet)
A folyékony tüzelő és fűtő anyagok valamint  10 litert meghaladó üzemanyag mennyiség adó és vámköteles. Harmadik országba általában egy karton cigarettát és az üzemanyagtartályban lévő üzemanyagot be lehet vinni, de indulás előtt mindenképpen érdeklődjünk az adott ország itteni képviseleténél.

Kulturális javak
Az Unióból való kivitel engedélyezésére a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal állít ki engedélyt.www.koh.hu 

Készpénz-bejelentési kötelezettség az Európai Unió külső határain
Mindenkinek, aki belép vagy elhagyja az Unió területét és 10.000 Euro vagy azt meghaladó összegű készpénz vagy kézpénzt helyettesítő eszköz van nála (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk), a vámhatóságnak köteles erről írásban nyilatkozni. 
A nyilatkozat innen tölthető le: http://ec.europa.eu/euchascontrol
A nyilatkozatot annál a vámhatóságnál kell benyújtani, ahol belépünk illetve elhagyjuk az Unió területét. Az EU néhány tagállamában léteznek még külön ellenőrzések és nyilatkozattételi kötelezettségek, ezekről indulás előtt érdemes érdeklőrni. 

HARMADIK ORSZÁGBÓL AZ EU-BA ÉRKEZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A behozatalnak alkalmi jellegűnek kell lennie, és kizárólag az utas és családja személyes használatára vagy ajándékozás cáljából történhet. Nem az Európai Unió területéről, személyi poggyászban az alábbi áruk hozhatók be vám és adómentesen: 

Alkohol termékek és alkoholt tartalmazó italok (csak 17 éves kor betöltése után): 
 • 4 liter szőlőbor
 • 16 liter sör
 • 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkohol termék vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált alkohol termék , vagy
 • 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék, pezsgő vagy egyéb bor
Dohány termékek:  
Légi utasokNem légi utasok
200 db cigaretta vagy
100 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű) vagy
50 db szivar vagy
250 gramm fogyasztási dohányt
40 db cigaretta vagy
20 db szivarka vagy
10 db szivar vagy
50 gramm fogyasztási dohány

Tehát ezek a termékek (kivéve szőlőbor és sör) külön-külön jelentik az adomentességi értékhatár 100%-át, de a meghatározott mennyiséghatárok százalékos részarányainak együttes összege sem haladhatja meg a 100 százalékot. Tehát ha nem légi utas behoz 40 db cigarettát, akkor további dohánytermékekre már nincs adó és vámmentessége. De ha csak 20 db cigarettát hoz be, akkor mellette behozhat még vám és adómentesen 10 db szivarkát vagy 5 db szivart vagy 25 gramm fogyasztási dohányt. 

Egyéb áruk: 
A fenti árukon túl, légi forgalomban 430 Euro értékig, nem légi forgalomban 300 Euro értékighozható be egyéb áru adó és vámmentesen. 

Üzemanyag: 
A gépjármű tartályában lévő üzemanyag, és még legfeljebb 10 liter üzemanyag hozható be vám és adómentesen. A behozott üzemanyag nem használható más járműben, mint amiben behozták, a tartályból a mentességben részesülő személy nem távolítjahatja el vagy helyezheti át, továbbá nem ruházhatja át sem ingyen sem visszterhesen. 

Telefonhívás

Görögország hívószáma: 0030 vagy +30

Közlekedés

Görögországban a nemzetközi közlekedési előírások érvényesek. A biztonsági öv használata menet közben kötelező. A személygépkocsikra vonatkozó sebességkorlátozások megegyeznek az itthoni szabályokkal. Fontos megemlíteni, hogy a görögök a déli emberektől megszokott temperamentummal vezetnek, sokkal agresszívabbak, mint általában a magyar vezetők, de az is igaz, hogy ez a stílus az esetek többségében nagyobb biztonságérzettel és rutinnal párosul. A nagyobb városokban, mindenekelőtt Athén belvárosában állandó csúcsforgalomra számítsanak. A további káosz elkerülése végett a tilosban parkoló gépkocsikat vagy azonnal elszállítják, vagy a büntetés kifizetéséig a rendszámtáblát leszerelik. Figyelem! A külföldiekkel sem tesznek kivételt! Ha bármiféle probléma lenne a kocsival, a görög autósok rendkívül segítőkészek. A görög autóklub rövidítése: ELPA, és sárga segélykocsikkal dolgozik. Nemzetközi jogosítvány nem kötelező, elegendő, ha a magyarországi okmányokat magunkkal visszük.

Az autó- és robogóbérléshez B típusú jogosítvány és útlevél szükséges. Autót csak minden 21. életévét betöltött, és legalább 1 éves jogosítvánnyal rendelkező személy bérelhet. Autóbérlés ára kb. 30-40 euro/nap-tól, motor és robogóbérlés ára kb. 15 euro/nap-tól. Sok helyen kerékpár vagy quad bérlésére is van lehetőség. Robogó használatakor kötelező a bukósisak viselése.

A helyi buszjáratok tágan értelmezik a menetrend fogalmát, de az biztos, hogy előbb-utóbb meg fog érkezni. Jegyet a kalauznál kell venni és készüljünk fel a sofőr kedvenc zenéinek a hallgatására is. Egyetlen közlekedési eszköz, amihez órát lehet állítani, az a hajó. Az indulási időpont ebben az esetben azt jelenti, amikor már eltávolodott a kikötőtől. Ne késsük le!

Közművek

Általában 220 volt, a hajókon azonban előfordulhat 110 voltos váltóáram is.

Sport és szórakozás

Görögországban mindenki megtalálja magának a számára ideális kikapcsolódási lehetőséget: kultúra, üdülés, extrém sportok, itt mindezeket együtt is élvezheti a látogató! Legkedveltebb üdülőhelyei a szárazföldön Sarti és Parália, valamint csodálatos szigetei Korfu, Kréta, Rodosz, Zakynthos, Kefalonia, és Kos. Görögország kötelező zarándokhely minden európai ember számára!

Gasztronómia

A görög konyhára nagy hatással volt a négyszáz éves török uralom, s ez különösen az előételekben érezhető (ilyen a tzatziki és a citromlében és olívaolajban pácolt polip vagy a rizzsel töltött szőlőlevelek). A legismertebb görög ételek mind alapvetően török hatásra kerültek az itteni konyhába, így például a gyros és a szuflaki. Általánosságban is igaz, hogy a hagyományos húsételek elsősorban birkából vagy bárányhúsból készülnek. A szállodákban és a nagyobb éttermekben azonban mindenhol rendelhetünk az európai ízléshez közelebb álló csirke- vagy pulykahúsból készült ételeket helyi fűszerezéssel elkészítve. A nagy meleg miatt a húsokat elsősorban grillezik vagy nyárson sütik és szintén grillezett zöldségekkel vagy salátával kínálják. Látogatásunk alatt mindenképpen érdemes egy helyi éttermet felkeresnünk, mert a görögök általában igen jó szakácsok! Olcsóbb harapnivalókat, mint például a szuflaki és a gyros bárhol találunk. Népszerű főétel a pastitsio (makaróni darált hússal sütve és béchamel mártás), a töltött paradicsom és a frissen grillezett tengeri finomságok. A görög ételek fő velejárója a görög saláta. Jellegzetes görög húsétel a muszaka, amelyhez padlizsánt, paradicsomot és darált húst használnak fel. A görög saláta mellett a másik helyi specialitás a horiatiki (juhsajt-saláta). A tengerpartokon mindenhol készítenek halételeket is, ehhez a legváltozatosabb tengeri halakat használják fel. A helyi sajtok és a joghurtok juhtejből készülnek, érdemes megkóstolni például a mézzel készített helyi joghurtot, igen finom csemege! A nyári időszakban természetesen mindenhol kaphatók finom, ízletes gyümölcsök is. A friss áruk (gyümölcs, hal például) beszerzéséért a helyi piacra is kilátogathatunk, a legtöbb helyen az igazi mediterrán hangulat a keleties bazárok zsibvásárával keveredve felejthetetlen élményt jelent.

A görög italok közül a legismertebb az ouzo nevű ánizspálinka (ezt általában vízzel higítva isszák) illetve a Metaxa nevű konyak. A bortermelésnek az ókorra visszanyúló hagyománya van, a helyiek a borokat korábban gyantával igyekeztek tartósítani. A gyantás bor így egyfajta görög specialitás lett, ma azonban már csak kisebb falvakban kóstolhatunk igaz, ilyen módon készült italt, mert a palackozott termékekben a gyanta arányát a különböző előírások miatt olyan alacsonyra kellett visszaszorítani, hogy szinte nem is érezni a különbséget. A görög borok egyébként alapvetően könnyű mediterrán borok, a legjellemzőbbek a vörös és a rozé típusúak.

Dohányzás

Tilos a dohányzás nyilvános helyen Görögországban.

Egészségügy

Védőoltás: nem szükséges. Napozás: különösen a déli órákban elővigyázatosságra hívjuk fel a figyelmet, mivel a nap ereje a tengerpartokon igen erős, de a kellemes széljárásban ez nem érezhető. Ajánlott a legalább 12 faktoros, gyermekeknél még erősebb napolaj, krém használata.

A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek (biztosítottak, nyugdíjasok vagy kiskorúak) görögországi tartózkodásuk során az Európai Egészségbiztosítási Kártyával ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe a sürgősségi ellátásokat, mint a görög biztosítottak. Sürgősségi ellátásnak minősül minden olyan ellátás, amelynek szükségessége a görögországi tartózkodás során merül fel és nem halasztható a Magyarországra való hazatérésig.

A gyógyszertárban az orvos által felírt receptre a kiállítástól számított 5 napon belül szolgálják ki a gyógyszereket, ezután a recept érvénytelenné válik.

Szokások

Vásárlás:

Minden egyes nyaralóhelyen, településen, városban számtalan szuvenír-bolttal találkoznak. Portékájuk rendkívül gazdag és szó szerint színes. Kézzel szőtt „flokati" szőnyegek, melyek ezernyi színben pompáznak. Nem csak szőnyegként, de nem ritkán fali- és ágydekorációként is használják. Pici hegyi falvakban és szigeteken, ahol szigorúan őrzik a hagyományokat, az idősebb asszonyok rengeteg szép abroszt, ágytakarót varrnak és hímeznek. Ismert a görög kerámia is. A kisebb-nagyobb dísz-amforák, vázák istenek és más jelenségekkel vannak illusztrálva. Akár az itteni férfiaknak is megfelelő ajándék lehet a „komboloj", stressz-űző pótcselekmény. Kedvelt az olívaszappan, tengeri-szivacsok, fűszerek, borok, likőrök, édességek, sajtok, „meli" - görög méz. Nagyon finomak a görög dzsemek, melyek fügéből, szilvából, cseresznyéből, stb. készülnek és leginkább a nálunk ismert befőttekre hasonlítanak. Ne feledkezzünk meg a görög olívaolajról sem. A szuvenír-boltokon kívül kiváló minőségű bőrdíszmű-boltokkal is találkozunk a táskák, övek, kabátok gazdag kínálatával. Az ékszer-boltok szebbnél szebb darabokkal csábítják - leginkább a hölgyeket. A felkapottabb szigetek fővárosaiban és a szárazföld nagyobb városaiban számos világ-márkás ruházatot és kiegészítőket kínáló üzletek is megtalálták helyüket. A nyitva tartás nem okoz nagy fejfájást a helyieknek. Többnyire az állami- és vallási ünnepekhez viszonyulnak. A nyári időszakban reggeltől délután kettő óráig tartanak nyitva a boltok, majd következik a néhány órás „szieszta". Ezután nem nagyon sietnek vissza, de legtöbbször délután öt-hat óra körül ismét kinyitnak a boltok - egészen az éjszakába nyúló órákig. A leírtakat viszont ne vegyék általános szabállyá. A nyaralóhelyek többségén a nyári szezon alatt a klasszikus szupermarketek szinte egész nap nyitva tartanak - még a szieszta idején is. Minden a tulajdonostól függ. A már említett szupermarketeken, szuvenír-boltokon, márkás ruha-üzleteken kívül szinte minden sarkon a nálunk leginkább hírlap-kioszkokhoz hasonlító boltocskákra bukkannak, ahol az újságokon kívül postabélyegeket, képeslapokat és más apróságot vásárolhatnak. Nagyobb városokban nem ritkaság a legalább hetente egyszer szervezett nagyobb piac.

Görögországban is jó szokás az alkudozás. Próbálja ki Ön is képességeit! Sokat nyerhet, de leginkább jót szórakozhat - a görögök kedvelik ezt a „játékot". Ha itthon leginkább hitelkártyával szokta meg a fizetést, készüljön fel arra, hogy szuvenír-boltok többségében, piacokon, a kártyával való fizetés lehetetlen. Még mindig a készpénzfizetés a leggyakoribb. Bank automatákat a nagyobb városokban és a luxusszállodák recepcióin találnak. Kártyával való fizetés lehetőségéről az adott helyen előre érdeklődjön. A bankok hétfőtől péntekig kizárólag a délelőtti órákban tartanak nyitva.

Minden egyes nyaralóhelyen, településen, városban számtalan szuvenír-bolttal találkoznak. Portékájuk rendkívül gazdag és szó szerint színes. Kézzel szőtt „flokati" szőnyegek, melyek ezernyi színben pompáznak. Nem csak szőnyegként, de nem ritkán fali- és ágydekorációként is használják. Pici hegyi falvakban és szigeteken, ahol szigorúan őrzik a hagyományokat, az idősebb asszonyok rengeteg szép abroszt, ágytakarót varrnak és hímeznek. Ismert a görög kerámia is. A kisebb-nagyobb dísz-amforák, vázák istenek és más jelenségekkel vannak illusztrálva. Akár az itteni férfiaknak is megfelelő ajándék lehet a „komboloj", stressz-űző pótcselekmény. Kedvelt az olívaszappan, tengeri-szivacsok, fűszerek, borok, likőrök, édességek, sajtok, „meli" - görög méz. Nagyon finomak a görög dzsemek, melyek fügéből, szilvából, cseresznyéből, stb. készülnek és leginkább a nálunk ismert befőttekre hasonlítanak. Ne feledkezzünk meg a görög olívaolajról sem. A szuvenír-boltokon kívül kiváló minőségű bőrdíszmű-boltokkal is találkozunk a táskák, övek, kabátok gazdag kínálatával. Az ékszer-boltok szebbnél szebb darabokkal csábítják - leginkább a hölgyeket. A felkapottabb szigetek fővárosaiban és a szárazföld nagyobb városaiban számos világ-márkás ruházatot és kiegészítőket kínáló üzletek is megtalálták helyüket. A nyitva tartás nem okoz nagy fejfájást a helyieknek. Többnyire az állami- és vallási ünnepekhez viszonyulnak. A nyári időszakban reggeltől délután kettő óráig tartanak nyitva a boltok, majd következik a néhány órás „szieszta". Ezután nem nagyon sietnek vissza, de legtöbbször délután öt-hat óra körül ismét kinyitnak a boltok - egészen az éjszakába nyúló órákig. A leírtakat viszont ne vegyék általános szabállyá. A nyaralóhelyek többségén a nyári szezon alatt a klasszikus szupermarketek szinte egész nap nyitva tartanak - még a szieszta idején is. Minden a tulajdonostól függ. A már említett szupermarketeken, szuvenír-boltokon, márkás ruha-üzleteken kívül szinte minden sarkon a nálunk leginkább hírlap-kioszkokhoz hasonlító boltocskákra bukkannak, ahol az újságokon kívül postabélyegeket, képeslapokat és más apróságot vásárolhatnak. Nagyobb városokban nem ritkaság a legalább hetente egyszer szervezett nagyobb piac.

Görögországban is jó szokás az alkudozás. Próbálja ki Ön is képességeit! Sokat nyerhet, de leginkább jót szórakozhat - a görögök kedvelik ezt a „játékot". Ha itthon leginkább hitelkártyával szokta meg a fizetést, készüljön fel arra, hogy szuvenír-boltok többségében, piacokon, a kártyával való fizetés lehetetlen. Még mindig a készpénzfizetés a leggyakoribb. Bank automatákat a nagyobb városokban és a luxusszállodák recepcióin találnak. Kártyával való fizetés lehetőségéről az adott helyen előre érdeklődjön. A bankok hétfőtől péntekig kizárólag a délelőtti órákban tartanak nyitva.

 

A görögök kényelmes emberek, nem szeretik, ha siettetik őket, ezt udvariatlanságnak tartják. Figyeljünk a mértéktartó öltözködésre, ha nyilvános helyre megyünk. Fürdőruhában vagy meztelen felsőtesttel ne üljünk be étterembe (kivételt képeznek a szállodák saját, szabadtéri éttermei, snack-bárjai). A legtöbb üdülőhelyen nagyon komolyan veszik a szieszta idejét (minden nap 14-17 óráig), amikor a helyiek lepihennek, az üzletek zárva tartanak. Ne zavarjuk hangoskodással ezt az időszakot, inkább kövessük példájukat. A görögök udvariasak és rendkívül segítőkészek, ha észreveszik, hogy mi is azok vagyunk. Néhány esetlenül kimondott görög szó is csodákat tud tenni, ha segítségre van szükségünk, a helyiek az ilyen megnyilvánulásokat kifejezetten megtisztelésnek veszik.

BORRAVALÓ

Általában az éttermi számlában feltüntetik, de a fiatal kisegítő személyzetnek, szállodai takarítóknak szokás adni.

 

Ünnepek

 

Január 1.
Az újév első napja
Január 6.
Vízkereszt
Március 25.
Nemzeti ünnep. Ekkor ünneplik a török ellen 1821-ben vívott szabadságharc kezdetét. Városokban, falvakban parádés felvonulások vannak ekkor. Katonák, papok, rendőrök, közéleti személyiségek vesznek részt. Sok felvonuláson fiatalok korabeli öltözéket visel.
Május 1.
Munka ünnepe
Augsztus 15.
Mária elszenderedése. Templom szentelési ünnep.
Október 28.
Nemzeti ünnep. Az 1940-es Mussolini által küldött ultimátum elutasítására emlékeznek meg. Ekkor lépett be Görögország a 2. világháborúban a szövetségesek oldalára.
December 25/26.
Karácsony

A következő ünnepek nincsenek fix időponthoz kötve. Ezek a Júlián naptárhoz igazodnak, nem feltétlenül esnek egybe a mi hasonló nevű ünnepeinkkel.

Farsang
Ilyenkor a mulatozásé a főszerep. A tavernák tarka díszekbe öltöznek. A gyerekek farsangi öltözékbe bújnak.
Húsvét
Görögország legnagyobb ünnepe. Krisztus feltámadását ünneplik. Húsvét előtti szombaton este imára térnek a templomokba. Majd vasárnap összegyűlik a család az ünnepi ebédre. Itt a megszokott étel a nyárson sült bárány.
Nagypéntek
Ilyenkor Krisztus jelképes sírját az epitaphiosz virággal díszítik, majd este körmenetben körbehordozzák a faluban vagy egy bizonyos részen. Néhány hívő imádkozva virraszt a sírnál. A pirosra festett tojás sem maradhat el. A tojás az örök élet jelképe.
Pünkösdhétfő

 

 

Kedvezmény kártyák

NEMZETKÖZI DIÁKIGAZOLVÁNY

A diákok egy-egy külföldi utazás során nagy kedvezményeket érhetnek el az ISIC nemzetközi diákigazolvánnyal, ezért mindenképpen érdemes kiváltani. Jelenleg több mint 30.000 elfogadóhelyen használhatod több mint 100 országban.

Fontosabb kedvezmények, lehetőségek:

 • külföldön a segítségével tudod igazolni, hogy diák vagy,
 • aktiválás után telefonkártyaként, valamint internetezéshez is használhatod
 • az UNESCO világörökségi listáján szereplő műemlékeket kedvezménnyel látogathatod (ez akár 20-50 % is lehet),
 • utazási kedvezmények járnak vele (repülőjegyre, országon belüli utazásokra),
 • ingyenes segítségnyújtásra és tanácsadásra is jogosít.

Mindezeken kívül múzeumok, diákszállások, éttermek stb. is adnak kedvezményeket a kártya birtokosának. Az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezményeket részletesen (országok szerint elkülönítve)  megtalálható ITT >>

Az igazolvány kiváltható irodánkban, 12 éves kor felett, melyhez érvényes magyar oktatási intézmény által kiállított nappali tagozatos diákigazolványra és 1 db igazolványképre van szükség. Az elkészítés ideje kb. 5-10 perc. 

Ára: 2.600 Ft (2012. jan. 1-től) 
Érvényes: 2012. december 31.