Ausztria részletes információk

Diplomáciai képviselet

Nagykövetség

Cím: A-1010 Wien Bankgasse 4-6
Telefonszám:(00 43) (1) 537-80-300
Fax:(00 43) (1) 535-99-40
E-mail:mission.vie@kum.gov.hu
Web:www.kormany.hu/hu/kulugyminiszteriu

Időeltolódás

Nincs

Magyarország: 12 óra
Ausztria: 12 óra

Fizetőeszköz

Ausztria hivatalos pénzneme az euro. Váltópénze az euro cent. A pénzérméket 1, 2, 5, 10, 20 és 50 centes, 1 és 2 eurós, a bankjegyeket 5, 10, 20, 50, 100, 200 és 500 eurós címletekben adták ki. 
Hitelkártya és utazási csekk (American Express) korlátozás nélkül ki-és bevihető az országba. A dombornyomásos hitelkártyát (Visa, Maestro, Eurocard Mastercard) szinte minden étteremben, üzletben, bevásárlóközpontban elfogadják, azonban a Visa kártyával sokszor probléma szokott fellépni.
Pénzváltásnál figyeljünk arra, hogy a forint nem konvertibilis valuta, tehát kint nem tudnak forint ellenében eurót vásárolni. 
Eurót pénzváltó irodákban, bankokban, repülőtereken, pályaudvarokon, esetenként a szállodákban válthatunk.

Mindenhol lehet bankautomatákat találni. A készpénzfizetés kizárólag euróban bonyolódik.

Beutazási szabályok

- Az Európai Unió és a Schengeni Rendszer tagja, magyar állampolgárok érvényes útiokmány (személyi igazolvány, útlevél) birtokában vízummentesen utazhatnak Ausztriába. A munkavállalás továbbra is előzetes engedélyhez kötött.
- Magyar állampolgárok tartózkodási engedély nélkül 90 napon túl is tartózkodhatnak Ausztriába.

Vámszabályok

AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL UTAZÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Európai Unió jogszabályai biztosítják az áruk szabad mozgását a tagállamok között. Ez azt jelenti, hogy Magyarországról egy másik tagállamba történő árukivitelhez, illetve onnan Magyarországra történő árubehozatalhoz nem kapcsolódik vámeljárás. 

Az utazás során a  magáncélra (személyes használatra, ajándékba) vásárolt, nem kereskedelmi jellegű áruk kivitele és behozatal nincs korlátozva az Uniós országok között. Vannak azonban bizonyos termékek, amelyeknek az Unión belüli szállítása korlátozásokhoz illetve speciális engedélyekhez van kötve. Ilyenek pl.: a háziállat, vadászfegyver, alkohol és dohány termékek valamint a kábítószertartalmú gyógyszerek. 
 

KORLÁTOZÁSOKHOZ VAGY SPECIÁLIS ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TERMÉKEK

Egyes termékek Európai Unióba, illetve harmadik országba történő kivitelére és behozataláravonatkozó speciális szabályok: 

Élelmiszer
Harmadik országból az EU területére nyers húst, hentes árut, hústartalmú élelmiszert, tej és tejtartalmú terméket vagy egyéb könnyen romlandó élelmiszert nem ajánlatos hozni, mert ezek behozatala csak a vonatkozó szigorú jogszabályok és állatorvosi ellenőrzések betartásával lehetséges. Kiutazáskor szintén nem ajánlatos magunkkal vinni ilyen jellegű termékeket, mert ez általában a harmadik országokban is szigorú feltételekhez kötöttek. Továbbá bármikor lehetnek olyan élelmiszerek, amik tiltó listára kerültek, valamilyen állatok által terjesztett betegségek terjedésének megakadályozása miatt. A kivitelről és a behozatalról is érdemes utazás előtt az adott ország diplomáciai képviseletén érdeklődni. 

Gyógyszerek
Ha az Unión belüli utazása során valaki állandó gyógyszeres kezelésre szorul, a kezelőorvos által összeírt mennyiséget viheti magával, az utazás időtartamával összhangban. A harmadik országba való utazás során is többnyire ez a szabály érvényesül, de mindeképpen érdeklődjünk erről az utazásunk előtt az adott ország diplomáciai képviseleténél. A kábítószerek és pszihotóp készítmények (nyugatók, élénkítők, és hallucinogének)  Európai Unióba való behozatala illetve kivitele külön egnegdélyezési rendszer alá tartozik. Ezzel kapcsolatban az Egészségügyi Közigazgatási és Engedélyezési Hivatal Kábítószerügyi Főosztálya ad bővebb tájékoztatást. 
 
Háziállatok
Az unión belüli utazásunk során a háziállatokat (kutya, macska, görény) csak állatútlevéllel vihetjük magunkkal. Ezt a lakóhely szerinti illetékes állatorvos állítja ki, amennyiben az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, és azonosítás végett tetoválással vagy mikrochippel. A harmadik országba való utazás előtt azonban mindig érdeklődjünk az adott ország helyi képviseleténél. Ha egy nem Uniós állampolgár érkezik egy harmadik országból az Unió tagállamainak területére, úgy a házikedvencnek az azonosításra alkalmas chip vagy tetoválás, a szükséges oltások, és az állatútlevél mellett egyszeri beutazásra szóló állatorvosi bizonyítvánnyal is rendelkeznie kell. 

Vadászati, sport célú fegyverek
Az Európai Unió területén iyen típusú fegyverek szállítása csak európai lőfegyvertatrtási engedéllyelszállíthatóak. A harmadik országba történő szállítás feltételeiről az illetékes ország diplomáciai képviselete tud felvilágosítást adni. Az Unió területén állandó lakhellyel nem rendelkező, harmadik országbeli személy a határátlépés alkalmával a vámhatóság képsviselője által kiadott (díjköteles) fegyver és lőszerkísérő igazolás alapján jogosult lőfegyverét és töltényeit vadászatra vagy sportlövő versenyre behozni, ha az itt tartózkodása nem haladja meg a 90 napot. A vadászatot és a versenyt hitelt érdemlően igazolni kell. Lőfegyver vásárlás esetén csak a rendőrség által kiadott megszerzési engedéllyel hozható be lőfegyver az EU területére. Az önvédelmi célra behozott fegyvert csak illetékes megyei rendőrfőkapitányság engedélyezheti. 
 
Jövedéki termékek
A jövedéki termékek csak kereskedelmi mennyiségben adó és vámkötelesek. A jövedéki adótörvény szerint, már kereskedelmi mennyiségnek számít: 
 • 800 db cigaretta
 • 200 db szivar
 • 400 db szivrka
 • 1000 gramm fogyasztási dohány
 • 110 liter sör
 • 20 liter köztes alkohol termék
 • 10 liter alkohol termék
 • bor és pezsgő együttesen 90 liter (ebből a pezsgő legfeljebb 60 liter lehet)
A folyékony tüzelő és fűtő anyagok valamint  10 litert meghaladó üzemanyag mennyiség adó és vámköteles. Harmadik országba általában egy karton cigarettát és az üzemanyagtartályban lévő üzemanyagot be lehet vinni, de indulás előtt mindenképpen érdeklődjünk az adott ország itteni képviseleténél.
 
Kulturális javak
Az Unióból való kivitel engedélyezésére a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal állít ki engedélyt.www.koh.hu 

Készpénz-bejelentési kötelezettség az Európai Unió külső határain
Mindenkinek, aki belép vagy elhagyja az Unió területét és 10.000 Euro vagy azt meghaladó összegű készpénz vagy kézpénzt helyettesítő eszköz van nála (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk), a vámhatóságnak köteles erről írásban nyilatkozni. 
A nyilatkozat innen tölthető le: http://ec.europa.eu/euchascontrol
A nyilatkozatot annál a vámhatóságnál kell benyújtani, ahol belépünk illetve elhagyjuk az Unió területét. Az EU néhány tagállamában léteznek még külön ellenőrzések és nyilatkozattételi kötelezettségek, ezekről indulás előtt érdemes érdeklőrni. 
 

HARMADIK ORSZÁGBÓL AZ EU-BA ÉRKEZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A behozatalnak alkalmi jellegűnek kell lennie, és kizárólag az utas és családja személyes használatára vagy ajándékozás cáljából történhet. Nem az Európai Unió területéről, személyi poggyászban az alábbi áruk hozhatók be vám és adómentesen: 

Alkohol termékek és alkoholt tartalmazó italok (csak 17 éves kor betöltése után): 
 • 4 liter szőlőbor
 • 16 liter sör
 • 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkohol termék vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált alkohol termék , vagy
 • 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék, pezsgő vagy egyéb bor

 Dohány termékek

Légi utasokNem légi utasok
200 db cigaretta vagy
100 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű) vagy
50 db szivar vagy
250 gramm fogyasztási dohányt
40 db cigaretta vagy
20 db szivarka vagy
10 db szivar vagy
50 gramm fogyasztási dohány

 

Tehát ezek a termékek (kivéve szőlőbor és sör) külön-külön jelentik az adomentességi értékhatár 100%-át, de a meghatározott mennyiséghatárok százalékos részarányainak együttes összege sem haladhatja meg a 100 százalékot. Tehát ha nem légi utas behoz 40 db cigarettát, akkor további dohánytermékekre már nincs adó és vámmentessége. De ha csak 20 db cigarettát hoz be, akkor mellette behozhat még vám és adómentesen 10 db szivarkát vagy 5 db szivart vagy 25 gramm fogyasztási dohányt. 

Egyéb áruk: 
A fenti árukon túl, légi forgalomban 430 Euro értékig, nem légi forgalomban 300 Euro értékighozható be egyéb áru adó és vámmentesen. 

Üzemanyag: 
A gépjármű tartályában lévő üzemanyag, és még legfeljebb 10 liter üzemanyag hozható be vám és adómentesen. A behozott üzemanyag nem használható más járműben, mint amiben behozták, a tartályból a mentességben részesülő személy nem távolítjahatja el vagy helyezheti át, továbbá nem ruházhatja át sem ingyen sem visszterhesen. 

Telefonhívás

Ausztria országhívója: a +430-as

Magyar mobiltelefonról minden esetben először a 0036-ot majd a körzetszámot és a telefonszámot kell hívni, ha haza szeretnénk telefonálni.

Közlekedés

- Ausztria tömegközlekedése sokrétű. Útvonalhálózata rendkívül jól kiépített. A hegyekbe vezető út mindegyikénél védőkorlát van felszerelve, illetve ezen utakat rendszeresen ellenőrzik és javítják. Az ősz beköszöntével a hegyi utakon kötelezően előírják a téli gumi használatát, és a rosszabb időkre gondolván a hóláncot is. Szöges gumikat is igénybe vehetnek, de csak meghatározott időszakon belül, ami novembertől húsvétig tart. 

 - Ausztria városai között az Austrian Air Service nevű légitársaság közlekedteti repülőit. Ezek a városok Salzburg, Linz, Klagenfurt, Innsbruck, Graz és Bécs.

- Ausztria vasúthálózata az egész ország területére kiterjed. Eurocity és Intercity járatai gyorsabbak, kényelmesebbek, mint a magántársaságok üzemeltette járatok, amik kisebb távolságokat tesznek meg és több helyen állnak meg.

Autóbusz járatai a magasabb helyekre képesek elvinni az utasokat. A buszok műszaki állapota kifogástalan.

Villamost azoknak a turistáknak ajánlott, akik szeretik utazás közben megnézegetni a város különböző nevezetességeit. A tömegközlekedési eszközök közül ez az egyik legtágasabb és legolcsóbb.

- A Passau – Bécs – Budapest útvonal hajóval főleg április és október között vehető igénybe, míg az év másik napjain inkább a Wolfgangsee, Bodensee területeken aktívabbak a hajójáratok.

Kerékpárral inkább a Bécsen kívüli városokban közlekedjünk. Több, mint 100 vasútállomáson lehet bérelni, amiket leadhatunk másik állomáson is.

Parkolás:

 Parkolóhelyet nagyon nehéz találni a városokban. A parkolóházak (Parkhaus) erre a célra a legmegfelelőbbek. A frei szó jelzi, ha van szabad hely.

Rendkívül sok a mélygarázs az országban, automatákat nem találunk. A parkolószelvényt ”Tabak” felirattal ellátott kiosztókban válthatjuk ki.  A belvárosban van egy korlát, ami másfél órányi parkolást engedélyez.

Bécs legtöbb körzetében a parkolás csak az ott lakók számára megengedett. Nagyon figyeljünk arra, hogy tilosban ne parkoljunk. Biztos, hogy büntetést kapunk és még az autónkat is elszállítják.

Közművek

 Az osztrák dugaljak ugyanolyanok, mint a magyar, 220 voltos váltóáram.

Ausztria ivóvize kitünő minőségű.

Sport és szórakozás

Auszrtia síterepein gazdag a szórakozási lehetőségek tárháza. Ausztria annyira sokrétű, hogy itt mindenki talál számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Legyen az zenei fesztivál (komolyzene, popzene, rockzene, népzene, disco, rap, jazz, country, szving, techno, elektro), sport (pl.: síelés), kirándulás, túrázás a hegyekben, erdőkben, nyári fürdőzés, wellness programok, városlátogatás, múzeumlátogatás, történelmi várak, kastélyok megtekintése, és ezenkívül még rengeteg program várja a turistákat. Vagy egy egyszerű vásárlásnak is megvan a maga bája.  

Gasztronómia

Az osztrákok elsősorban a marhahúst szeretik, de kedvelik a sertéshúst is. Sertéshúsból elsősorban sonkát és kolbászt készítenek. Kedvenc kolbászuk a bratuurst, mely marha-,disznó- és borjúhúsból készül. Nagyon népszerű a virsli is. A bieruust zsíros, szalámira emlékeztető kolbász, sörrel ízesítve. A csirkét általában bundázzák, de grillezve is nagyon népszerű. A kacsát édes szószokkal kínálják, de savanyú köret is járhat hozzá. Nagyon népszerű a libasült, libamáj. A sajtjaik nagyon finomak, hiszen teheneik a finom alpesi füvet eszik. Így tejük és egyéb termékeik is kiváló minőségűek. A tengeri halakért nem annyira rajonganak, azonban a hazai halaikból számos ételt készítenek. Legnépszerűbb a grillezett pisztráng, melyet főtt krumplival kínálnak. A heringet előételként ecetesen fogyasztják. Jellegzetes húsvéti ételük a füstölt heringes almás saláta (heringsschmaus). A pontyot egész évben szívesen fogyasztják, de karácsonykor a legnépszerűbb. A lepényhal is népszerű, zöldséges alapú szósszal kínálják. Az osztrák zöldségek első osztályúak. A nemzet kedvence a spárga. Csak hazai termesztésű spárgát használnak, ezért csak április és július között található az étlapokon. Ekkor azonban elképesztően változatosan tudják elkészíteni. A vadon termő gombák is szezonális jellegűek. Kedvelt a rókagomba. Népszerű zöldség a póréhagyma.

Az osztrákok takarékosak, nem fognak megütközni azon, ha valaki csak levest kér. Az osztrák konyha közel áll a magyarok ízléséhez. Kóstoljuk meg az igazi bécsiszeletet, mely borjúhúsból készűl és valóban lelóg a tányérról.

Reggelire az osztrákok zsemlét esznek vajjal és lekvárral, kávét isznak hozzá. A legtöbb szállodában büféreggeli van. Általában ebédet déltől kettőig kaphatunk az éttermekben. Érdemes anyagi szempontból a szabott áras napi menüt (Tagesmenü) vagy napi ajánlatot (Tagesteller) választani. Az osztrákok korán, este hat óráig megejtik a vacsorát. Az éttermekben azonban egész este rendelhetünk vacsorát. Az ételhez bort, vizet vagy gyümölcslevet fogyasztanak. Az erősebb italokat digestifként szolgálják fel. Több étterem a hét egy napján szünnapot (Ruhetag) tart és ünnepnapokon is zárva van. Vidéki fogadókban este 9 óra után már nem nagyon tudunk ételt rendelni. A legkedveltebb és legismertebb osztrák étterem a Heuriger. Ezek a kisvendéglők gyakran szezonálisan vannak nyitva. A bortermelő falvakban olcsón nagyon finom ételeket kínálnak. A bort az asztalunkhoz hozzák kancsóban, az ételt pedig büféasztalról magunk választhatjuk ki. Ha a bejárat fölé fenyőágat tesznek, az azt jelenti, hogy a Heuriger nyitva van és az újbor is megkóstolható. A városokban az ételbár (Beisl) vagy az utcai kolbászsütöde (Würstelstandt) a legolcsóbb étkezési hely. Az imbiss-stube könnyű ételeket, leveseket, menüket kínál.

A vidék finomságai:

- A hegyvidékeken leginkább szalonnát és májgombóclevest, aludttejet, túrót és feketekenyeret esznek reggelire és vacsorára. A tiroli konyha legnagyobb ínyencsége a Bauernschöpsernes, ami tulajdonképpen panírozott bárányszelet. A legfinomabb desszertek közé tartozik ezeken a vidékeken a Tirolerkoch, ami egy pudingfajta dió, mazsola és egy kis borral leöntve. Ezen kívül a krémsajt-szufflé, a fánk vagy az almakompót ugyanannyira közkedvelt.

- Salzburg: ételei nagyban hasonlítanak az előbb említett Tiroli konyha ételeihez. Specialitásuk a városról kapta a nevét, ez egy tojással készült szufflé, Salzburger Nockerl. Más néven sült cukros tojáshab. Salzburghoz köthetjük a Mozart-golyót. Kihagyhatatlan a sörben főzött salzburgi panírozott marhaszelet, valamint a borjúpecsenye, amit olivaolajban sütnek és szalonnával tűzdelnek.

- Felső-Ausztria: Jellegzetes ételei a füstölt disznóhús, a savanyú káposzta és a gombóc. Ezekből az ételekből is jól kitűnik, hogy ez a vidék régen mezőgazdasági terület volt.

- Karintia: A vadhús nélkülözhetetlen étele egy jó ebédnek, ez egyben a legismertebb étel a legdélibb tartományokban.

- Alsó-Ausztria: A halételeket főleg vajban sütik, citrommal ízesítik és petrezselyemlevéllel díszítik. Főételeik között a legkapósabbak a vadhúsok, császárhúsok, vaddisznósonka, fácán és a vaddisznósült. Desszertnek egy kis tejszínhabos rétes, barackos gombóc vagy éppen bukta a legközkedveltebb.

- Burgerland: Magyaros ételeket is találunk ételkülönlegességei között, mint például a gulyás, ragu, pörkölt, kacsasült vagy éppen a bablevest. Neusiedler See közelében lévő boraik kitűnőek.

- Salzkammergut: Érdekes ételei vannak. A tejfölleves (Rahmsuppé), a szalontüdő kenyérgombóccal (Beuschel mit Knödel) vagy a parasztlakoma (Bauernschmaust) egyaránt közkedvelt ezen a vidéken. Sokféle sajtot ismerhetünk innen, de a legismertebbek a lágy és pikáns mondseei, az achleitneri és a schliebacheri. A linzertésztát több változatban is el szokták készíteni. 

 

Dohányzás

Csak dohányzásra kijelölt helyen szabad rágyújtani.

Egészségügy

A magyar állampolgárok a magyarországi lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által kiállított E111-es számú nyomtatvány alapján részesülhetnek a szükséges egészségügyi ellátásban. Javasoljuk, hogy kössön megfelelő utazási biztosítást annak érdekében, hogy betegség, baleset esetén szélesebb körben részesülhessen ellátásban, illetőleg kártérítésben.

Az ausztriai utazáshoz nem szükséges védőoltás. További információért keresse fel háziorvosát vagy a Nemzetközi Oltóállomást. Ajánljuk, hogy vigyen magával úti patikát. Az orvosi és kórházi ellátás költségeit a helyszínen készpénzben kell fizetni. Javasoljuk, hogy kössön baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, mert a betegellátás és a betegszállítás költségei nagyon  magasak.

Szokások

Borravaló

A szállodai és az éttermi árak tartalmazzák a borravalót, azonban szokás a pincéreket, szállodai alkalmazottakat az ár 10 % -val jutalmazni elégedettségünk esetén.

Öltözködés

Az országban nincsenek öltözködési szabályok. Az európai kultúrának megfelelő szokások alapján illendő eljárni.

Ünnepek

január 1. – Újév,
január 6. – Vízkereszt,
változó dátumú- Húsvét hétfő,
május 1. - Munka ünnepe,
május 17. – Áldozócsütörtök,
változó dátumú – Pünkösdhétfi,
június 7. - Úrnapja
augusztus 15. - Nagyboldogasszony napja,
október 26. - Nemzeti ünnep,
november 1. – Mindenszentek,
december 8. - Mária fogantatása,
december 25. - Karácsony elsi napja,
december 26. - Szent István napja

Kedvezmény kártyák

NEMZETKÖZI DIÁKIGAZOLVÁNY

A diákok egy-egy külföldi utazás során nagy kedvezményeket érhetnek el az ISIC nemzetközi diákigazolvánnyal, ezért mindenképpen érdemes kiváltani. Jelenleg több mint 30.000 elfogadóhelyen használhatod több mint 100 országban.

Fontosabb kedvezmények, lehetőségek:

 • külföldön a segítségével tudod igazolni, hogy diák vagy,
 • aktiválás után telefonkártyaként, valamint internetezéshez is használhatod
 • az UNESCO világörökségi listáján szereplő műemlékeket kedvezménnyel látogathatod (ez akár 20-50 % is lehet),
 • utazási kedvezmények járnak vele (repülőjegyre, országon belüli utazásokra),
 • ingyenes segítségnyújtásra és tanácsadásra is jogosít.


Mindezeken kívül múzeumok, diákszállások, éttermek stb. is adnak kedvezményeket a kártya birtokosának.

Az igazolvány kiváltható irodánkban, 12 éves kor felett, melyhez érvényes magyar oktatási intézmény által kiállított nappali tagozatos diákigazolványra és 1 db igazolványképre van szükség. Az elkészítés ideje kb. 5-10 perc. 

Ára: 2.600 Ft
Ennek érvényességi ideje egy év.