Németország részletes információk

Diplomáciai képviselet Vissza az oldal tetejére

Berlin Nagykövetség 
Cím: Unter den Linden 76 
10117 Berlin 
Előhívó: (49)(30)
Telefon: 203-100
Ügyelet: 203-100
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Dr. Peisch Sándor
Fax: 229-13-14
E-mail: info@ungarische-botschaft.de
Honlap: www.ungarische-botschaft.de
Az 1/2002. (1.23.) KüM - IM együttes rendelet 4.§-ban foglalt konzuli tanúsítvány kiállítására vonatkozó felhatalmazás - felhatalmazva! 

A Magyar Köztársaság Berlini Nagykövetségének Bonni Hivatala
Cím: Turmstrasse 30. (Plittersdorf) 
53175 Bonn 2 
Előhívó: (49)(228)
Telefon: 39 16 80, 3916 8 90, 37 10 23
Ügyelet: 173/981-33-86
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter: dr. Király Attila 
Fax: 37-10-25
E-mail: humisbon@t-online.de
Az 1/2002. (1.23.) KüM - IM együttes rendelet 4.§-ban foglalt konzuli tanúsítvány kiállítására és konzuli okirat készítésére vonatkozó felhatalmazás - felhatalmazva! 

München Főkonzulátus 
Cím: Vollmannstr. 2. 
81927 München 
Előhívó: (49)(89)
Telefon: 91-10-32, 91-10-33
Ügyelet: 91-10-78
Főkonzul: Baranyi Mária
Fax: 910-18-53
E-mail: huconmuc@t-online.de
Az 1/2002. (1.23.) KüM - IM együttes rendelet 4.§-ban foglalt konzuli tanúsítvány kiállítására vonatkozó felhatalmazás - felhatalmazva! 

Stuttgart Főkonzulátus 
Cím: Haussmann Str. 22. 70188 Stuttgart 
Előhívó: (49)(711)
Telefon: 238-930, 238-93-27
Ügyelet: (49)(170)502-50-80
Főkonzul: Nagy Mária
Fax: 259-96-49
E-mail: huconstu@t-online.de 
Az 1/2002. (1.23.) KüM - IM együttes rendelet 4.§-ban foglalt konzuli tanúsítvány kiállítására vonatkozó felhatalmazás - felhatalmazva!

Időeltolódás Vissza az oldal tetejére

A magyar időhöz viszonyítva nincs időeltérés.

Magyarország 12 óra

Németország 12 óra

Fizetőeszköz Vissza az oldal tetejére

Euro

Beutazási szabályok Vissza az oldal tetejére

Magyar állampolgárok számára megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.
A beutazás történhet érvényes magyar útlevéllel vagy érvényes magyar személyi igazolvánnyal.

Vámszabályok Vissza az oldal tetejére

Az Európai Unió jogszabályai biztosítják az áruk szabad mozgását a tagállamok között. Ez azt jelenti, hogy Magyarországról egy másik tagállamba történő árukivitelhez, illetve onnan Magyarországra történő árubehozatalhoz nem kapcsolódik vámeljárás. 

Az utazás során a  magáncélra (személyes használatra, ajándékba) vásárolt, nem kereskedelmi jellegű áruk kivitele és behozatal nincs korlátozva az Uniós országok között. Vannak azonban bizonyos termékek, amelyeknek az Unión belüli szállítása korlátozásokhoz illetve speciális engedélyekhez van kötve. Ilyenek pl.: a háziállat, vadászfegyver, alkohol és dohány termékek valamint a kábítószertartalmú gyógyszerek. 

KORLÁTOZÁSOKHOZ VAGY SPECIÁLIS ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TERMÉKEK

Egyes termékek Európai Unióba, illetve harmadik országba történő kivitelére és behozataláravonatkozó speciális szabályok: 

Élelmiszer
Harmadik országból az EU területére nyers húst, hentes árut, hústartalmú élelmiszert, tej és tejtartalmú terméket vagy egyéb könnyen romlandó élelmiszert nem ajánlatos hozni, mert ezek behozatala csak a vonatkozó szigorú jogszabályok és állatorvosi ellenőrzések betartásával lehetséges. Kiutazáskor szintén nem ajánlatos magunkkal vinni ilyen jellegű termékeket, mert ez általában a harmadik országokban is szigorú feltételekhez kötöttek. Továbbá bármikor lehetnek olyan élelmiszerek, amik tiltó listára kerültek, valamilyen állatok által terjesztett betegségek terjedésének megakadályozása miatt. A kivitelről és a behozatalról is érdemes utazás előtt az adott ország diplomáciai képviseletén érdeklődni. 

Gyógyszerek
Ha az Unión belüli utazása során valaki állandó gyógyszeres kezelésre szorul, a kezelőorvos által összeírt mennyiséget viheti magával, az utazás időtartamával összhangban. A harmadik országba való utazás során is többnyire ez a szabály érvényesül, de mindeképpen érdeklődjünk erről az utazásunk előtt az adott ország diplomáciai képviseleténél. A kábítószerek és pszihotóp készítmények (nyugatók, élénkítők, és hallucinogének)  Európai Unióba való behozatala illetve kivitele külön egnegdélyezési rendszer alá tartozik. Ezzel kapcsolatban az Egészségügyi Közigazgatási és Engedélyezési Hivatal Kábítószerügyi Főosztálya ad bővebb tájékoztatást. 

Háziállatok
Az unión belüli utazásunk során a háziállatokat (kutya, macska, görény) csak állatútlevéllel vihetjük magunkkal. Ezt a lakóhely szerinti illetékes állatorvos állítja ki, amennyiben az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, és azonosítás végett tetoválással vagy mikrochippel. A harmadik országba való utazás előtt azonban mindig érdeklődjünk az adott ország helyi képviseleténél. Ha egy nem Uniós állampolgár érkezik egy harmadik országból az Unió tagállamainak területére, úgy a házikedvencnek az azonosításra alkalmas chip vagy tetoválás, a szükséges oltások, és az állatútlevél mellett egyszeri beutazásra szóló állatorvosi bizonyítvánnyal is rendelkeznie kell. 

Vadászati, sport célú fegyverek
Az Európai Unió területén iyen típusú fegyverek szállítása csak európai lőfegyvertatrtási engedéllyelszállíthatóak. A harmadik országba történő szállítás feltételeiről az illetékes ország diplomáciai képviselete tud felvilágosítást adni. Az Unió területén állandó lakhellyel nem rendelkező, harmadik országbeli személy a határátlépés alkalmával a vámhatóság képsviselője által kiadott (díjköteles) fegyver és lőszerkísérő igazolás alapján jogosult lőfegyverét és töltényeit vadászatra vagy sportlövő versenyre behozni, ha az itt tartózkodása nem haladja meg a 90 napot. A vadászatot és a versenyt hitelt érdemlően igazolni kell. Lőfegyver vásárlás esetén csak a rendőrség által kiadott megszerzési engedéllyel hozható be lőfegyver az EU területére. Az önvédelmi célra behozott fegyvert csak illetékes megyei rendőrfőkapitányság engedélyezheti. 

Jövedéki termékek
A jövedéki termékek csak kereskedelmi mennyiségben adó és vámkötelesek. A jövedéki adótörvény szerint, már kereskedelmi mennyiségnek számít: 

 • 800 db cigaretta
 • 200 db szivar
 • 400 db szivrka
 • 1000 gramm fogyasztási dohány
 • 110 liter sör
 • 20 liter köztes alkohol termék
 • 10 liter alkohol termék
 • bor és pezsgő együttesen 90 liter (ebből a pezsgő legfeljebb 60 liter lehet)

A folyékony tüzelő és fűtő anyagok valamint  10 litert meghaladó üzemanyag mennyiség adó és vámköteles. Harmadik országba általában egy karton cigarettát és az üzemanyagtartályban lévő üzemanyagot be lehet vinni, de indulás előtt mindenképpen érdeklődjünk az adott ország itteni képviseleténél.

Kulturális javak
Az Unióból való kivitel engedélyezésére a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal állít ki engedélyt.www.koh.hu 

Készpénz-bejelentési kötelezettség az Európai Unió külső határain
Mindenkinek, aki belép vagy elhagyja az Unió területét és 10.000 Euro vagy azt meghaladó összegű készpénz vagy kézpénzt helyettesítő eszköz van nála (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk), a vámhatóságnak köteles erről írásban nyilatkozni. 
A nyilatkozat innen tölthető le: http://ec.europa.eu/euchascontrol
A nyilatkozatot annál a vámhatóságnál kell benyújtani, ahol belépünk illetve elhagyjuk az Unió területét. Az EU néhány tagállamában léteznek még külön ellenőrzések és nyilatkozattételi kötelezettségek, ezekről indulás előtt érdemes érdeklőrni. 

HARMADIK ORSZÁGBÓL AZ EU-BA ÉRKEZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A behozatalnak alkalmi jellegűnek kell lennie, és kizárólag az utas és családja személyes használatára vagy ajándékozás cáljából történhet. Nem az Európai Unió területéről, személyi poggyászban az alábbi áruk hozhatók be vám és adómentesen: 

Alkohol termékek és alkoholt tartalmazó italok (csak 17 éves kor betöltése után): 
 • 4 liter szőlőbor
 • 16 liter sör
 • 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkohol termék vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált alkohol termék , vagy
 • 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék, pezsgő vagy egyéb bor
Dohány termékek:  
Légi utasokNem légi utasok
200 db cigaretta vagy
100 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű) vagy
50 db szivar vagy
250 gramm fogyasztási dohányt
40 db cigaretta vagy
20 db szivarka vagy
10 db szivar vagy
50 gramm fogyasztási dohány

Tehát ezek a termékek (kivéve szőlőbor és sör) külön-külön jelentik az adomentességi értékhatár 100%-át, de a meghatározott mennyiséghatárok százalékos részarányainak együttes összege sem haladhatja meg a 100 százalékot. Tehát ha nem légi utas behoz 40 db cigarettát, akkor további dohánytermékekre már nincs adó és vámmentessége. De ha csak 20 db cigarettát hoz be, akkor mellette behozhat még vám és adómentesen 10 db szivarkát vagy 5 db szivart vagy 25 gramm fogyasztási dohányt. 

Egyéb áruk: 
A fenti árukon túl, légi forgalomban 430 Euro értékig, nem légi forgalomban 300 Euro értékighozható be egyéb áru adó és vámmentesen. 

Üzemanyag: 
A gépjármű tartályában lévő üzemanyag, és még legfeljebb 10 liter üzemanyag hozható be vám és adómentesen. A behozott üzemanyag nem használható más járműben, mint amiben behozták, a tartályból a mentességben részesülő személy nem távolítjahatja el vagy helyezheti át, továbbá nem ruházhatja át sem ingyen sem visszterhesen. 

Telefonhívás Vissza az oldal tetejére

Németország hívószám. 0049

Magyar mobiltelefonról minden esetben először a 0036-ot majd a körzetszámot és a telefonszámot kell hívni, ha haza szeretnénk telefonálni.

Közlekedés Vissza az oldal tetejére

Vasút
A vasút Németországban még ma is az egyik legfontosabb közlekedési eszköz. A vasútvonalak hossza 44153 km. Ennek 1/3 villamosított. A DB (Deutsche Bindesbahn) vonalhossza 28 000 km. Rendkívül gyors, modern és pontos. Az Intercity-hálózat révén az ország 50 városát óránként induló korszerű Intercity-vonatok kötik össze. A DB vasúti hálózatát a vasút által üzemeltetett buszvonalak, valamint a magánvasutak vonalai egészítik ki. A DB számos kedvezményt kínál, érdemes ezekre odafigyelni.
Közút
Az úthálózatot a megszakítás nélkül növekvő gépjárműforgalomnak megfelelően alakítják ki. Az autópályák hossza 10576 km.
Hajózás
A belvízi hajózás a Rajna, Weser, Neckar, Majna, Mosel folyórendszerén és egy szerteágazó csatornahálózaton bonyolódik le.
A legfontosabb belvízi kikötők: Berlin, Duisburg, Köln, Hamburg és Frankfurt.
A legjelentősebb tengeri kikötői: Hamburg, Bréma, Rostock és Emde. A legfontosabb légikikötői: Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Köln, Bonn, Stuttgart, München és Hannover. 

Közművek Vissza az oldal tetejére

Elektromos áram: 230 V/ 50 Hz

Gasztronómia Vissza az oldal tetejére

Igazi "húst krumplival" kedvelő ország, bár kezdenek elterjedni a vegetáriánus ételeket készítő éttermek. A reggeli náluk is igen bőséges: zsemle, sonka, sajt, felvágott, kávé és tea. Az ebéd a főétkezés, a vacsora könnyebb, bár így is jelenthet kolbászt szafttal. 
Nemzeti italuk a sör. Októberben meglátogathatjuk Münchenben a sörfesztivált. 
A folyamatos technikai fejlődés és modernizáció ellenére a németek ragaszkodnak hagyományaikhoz, s gondosan őrzik, életben tartják azokat.

Egészségügy Vissza az oldal tetejére

Semmilyen védőoltás nem szükséges, a higiéniai körülmények megfelelőek.
A magyar állampolgárok a magyarországi lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által kiállított E111-es számú nyomtatvány alapján részesülhetnek a szükséges egészségügyi ellátásban. Javasoljuk, hogy kössön megfelelő utazási biztosítást annak érdekében, hogy betegség, baleset esetén szélesebb körben részesülhessen ellátásban, illetőleg kártérítésben.

 

Szokások Vissza az oldal tetejére

Vásárlás

Amit vásárolni érdemes: kézműves termékeket, népművészeti tárgyakat. Lübeckben marcipánt, Nürnbergben mézeskalácsot, a hegyvidékeken bőr- és gyapjútermékeket, hagyományos játékokat.

Borravaló

Németországban mindenki maga dönt arról hogy ad-e borravalót vagy sem (a mértéke a fiezendtő összed cca. 10 %-a) Ezzel fejezendő ki, hogy meg voltunk-e elégedve a szolgáltataással.

Ünnepek Vissza az oldal tetejére

 • január 1. Újév
 • május 1. A munka ünnepe
 • május 20. A feltámadás napja
 • május 31. Az emlékezés napja
 • október 3. A német egység napja
 • november 11. Veteránok napja
 • december 25. Karácsony
 • december 26. Karácsony

Kedvezmény kártyák Vissza az oldal tetejére

NEMZETKÖZI DIÁKIGAZOLVÁNY

A diákok egy-egy külföldi utazás során nagy kedvezményeket érhetnek el az ISIC nemzetközi diákigazolvánnyal, ezért mindenképpen érdemes kiváltani. Jelenleg több mint 30.000 elfogadóhelyen használhatod több mint 100 országban.

Fontosabb kedvezmények, lehetőségek:

 • külföldön a segítségével tudod igazolni, hogy diák vagy,
 • aktiválás után telefonkártyaként, valamint internetezéshez is használhatod
 • az UNESCO világörökségi listáján szereplő műemlékeket kedvezménnyel látogathatod (ez akár 20-50 % is lehet),
 • utazási kedvezmények járnak vele (repülőjegyre, országon belüli utazásokra),
 • ingyenes segítségnyújtásra és tanácsadásra is jogosít.

Mindezeken kívül múzeumok, diákszállások, éttermek stb. is adnak kedvezményeket a kártya birtokosának. Az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezményeket részletesen (országok szerint elkülönítve)  megtalálható ITT >>

Az igazolvány kiváltható irodánkban, 12 éves kor felett, melyhez érvényes magyar oktatási intézmény által kiállított nappali tagozatos diákigazolványra és 1 db igazolványképre van szükség. Az elkészítés ideje kb. 5-10 perc. 

Ára: 2.600 Ft (2012. jan. 1-től) 
Érvényes: 2012. december 31.
+36 20 459-5424 Kapcsolat