Egyesült Királyság részletes információk

Diplomáciai képviselet Vissza az oldal tetejére

Nagykövetség

Cím: 35 Eaton Place, SW1X 8BY, London

Telefon: (00 44) (20) 7201-3440

Fax: (00 44) (20) 7823-1348

E-mail: mission.lon@mfa.gov.hu

Konzuli Hivatal

Telefon: (00 44) (20) 7235 5218

E-mail: consulate.lon@mfa.gov.hu

Időeltolódás Vissza az oldal tetejére

-1 óra a magyar időhőz viszonyítva.

Magyarország 12 óra

Egyesült Királyság 11 óra

Fizetőeszköz Vissza az oldal tetejére

Az Egyesült Királyság valutája a Font sterling. Egy Font 100 pennyből áll. Címletek: 50-es (piros), 20-as (lila), 10-es (barna), 5-ös (kék). Érmék 2 és 2 Fontos, valamint 50, 20, 10, 5, 2 és 1 pennys értékben vannak forgalomban. A skót bankjegyeket szintén elfogadják mindenütt a királyságban. Az Egyesült Királyság egyenlőre nem vezette be az Európai Unió valutáját, az eurót.

Pénzt váltani bankokban, pénzváltó irodákban és néhány postahivatalban lehet. Továbbá- a bankkártya típusától függően - ATM automatákból is lehet pénzt felvenni.Tanácsos pénzváltás előtt ellenőrizni és összevetni a különböző váltóhelyek tarifái, ill; hogy számolnak-e fel átváltási díjat.

Vámszabályok Vissza az oldal tetejére

Az Európai Unió jogszabályai biztosítják az áruk szabad mozgását a tagállamok között. Ez azt jelenti, hogy Magyarországról egy másik tagállamba történő árukivitelhez, illetve onnan Magyarországra történő árubehozatalhoz nem kapcsolódik vámeljárás. 

Az utazás során a  magáncélra (személyes használatra, ajándékba) vásárolt, nem kereskedelmi jellegű áruk kivitele és behozatal nincs korlátozva az Uniós országok között. Vannak azonban bizonyos termékek, amelyeknek az Unión belüli szállítása korlátozásokhoz illetve speciális engedélyekhez van kötve. Ilyenek pl.: a háziállat, vadászfegyver, alkohol és dohány termékek valamint a kábítószertartalmú gyógyszerek. 

KORLÁTOZÁSOKHOZ VAGY SPECIÁLIS ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TERMÉKEK

Egyes termékek Európai Unióba, illetve harmadik országba történő kivitelére és behozataláravonatkozó speciális szabályok: 

Élelmiszer
Harmadik országból az EU területére nyers húst, hentes árut, hústartalmú élelmiszert, tej és tejtartalmú terméket vagy egyéb könnyen romlandó élelmiszert nem ajánlatos hozni, mert ezek behozatala csak a vonatkozó szigorú jogszabályok és állatorvosi ellenőrzések betartásával lehetséges. Kiutazáskor szintén nem ajánlatos magunkkal vinni ilyen jellegű termékeket, mert ez általában a harmadik országokban is szigorú feltételekhez kötöttek. Továbbá bármikor lehetnek olyan élelmiszerek, amik tiltó listára kerültek, valamilyen állatok által terjesztett betegségek terjedésének megakadályozása miatt. A kivitelről és a behozatalról is érdemes utazás előtt az adott ország diplomáciai képviseletén érdeklődni. 

Gyógyszerek
Ha az Unión belüli utazása során valaki állandó gyógyszeres kezelésre szorul, a kezelőorvos által összeírt mennyiséget viheti magával, az utazás időtartamával összhangban. A harmadik országba való utazás során is többnyire ez a szabály érvényesül, de mindeképpen érdeklődjünk erről az utazásunk előtt az adott ország diplomáciai képviseleténél. A kábítószerek és pszihotóp készítmények (nyugatók, élénkítők, és hallucinogének)  Európai Unióba való behozatala illetve kivitele külön egnegdélyezési rendszer alá tartozik. Ezzel kapcsolatban az Egészségügyi Közigazgatási és Engedélyezési Hivatal Kábítószerügyi Főosztálya ad bővebb tájékoztatást. 

Háziállatok
Az unión belüli utazásunk során a háziállatokat (kutya, macska, görény) csak állatútlevéllel vihetjük magunkkal. Ezt a lakóhely szerinti illetékes állatorvos állítja ki, amennyiben az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, és azonosítás végett tetoválással vagy mikrochippel. A harmadik országba való utazás előtt azonban mindig érdeklődjünk az adott ország helyi képviseleténél. Ha egy nem Uniós állampolgár érkezik egy harmadik országból az Unió tagállamainak területére, úgy a házikedvencnek az azonosításra alkalmas chip vagy tetoválás, a szükséges oltások, és az állatútlevél mellett egyszeri beutazásra szóló állatorvosi bizonyítvánnyal is rendelkeznie kell. 

Vadászati, sport célú fegyverek
Az Európai Unió területén iyen típusú fegyverek szállítása csak európai lőfegyvertatrtási engedéllyelszállíthatóak. A harmadik országba történő szállítás feltételeiről az illetékes ország diplomáciai képviselete tud felvilágosítást adni. Az Unió területén állandó lakhellyel nem rendelkező, harmadik országbeli személy a határátlépés alkalmával a vámhatóság képsviselője által kiadott (díjköteles) fegyver és lőszerkísérő igazolás alapján jogosult lőfegyverét és töltényeit vadászatra vagy sportlövő versenyre behozni, ha az itt tartózkodása nem haladja meg a 90 napot. A vadászatot és a versenyt hitelt érdemlően igazolni kell. Lőfegyver vásárlás esetén csak a rendőrség által kiadott megszerzési engedéllyel hozható be lőfegyver az EU területére. Az önvédelmi célra behozott fegyvert csak illetékes megyei rendőrfőkapitányság engedélyezheti. 

Jövedéki termékek
A jövedéki termékek csak kereskedelmi mennyiségben adó és vámkötelesek. A jövedéki adótörvény szerint, már kereskedelmi mennyiségnek számít: 

 • 800 db cigaretta
 • 200 db szivar
 • 400 db szivrka
 • 1000 gramm fogyasztási dohány
 • 110 liter sör
 • 20 liter köztes alkohol termék
 • 10 liter alkohol termék
 • bor és pezsgő együttesen 90 liter (ebből a pezsgő legfeljebb 60 liter lehet)

A folyékony tüzelő és fűtő anyagok valamint  10 litert meghaladó üzemanyag mennyiség adó és vámköteles. Harmadik országba általában egy karton cigarettát és az üzemanyagtartályban lévő üzemanyagot be lehet vinni, de indulás előtt mindenképpen érdeklődjünk az adott ország itteni képviseleténél.

Kulturális javak
Az Unióból való kivitel engedélyezésére a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal állít ki engedélyt.www.koh.hu 

Készpénz-bejelentési kötelezettség az Európai Unió külső határain
Mindenkinek, aki belép vagy elhagyja az Unió területét és 10.000 Euro vagy azt meghaladó összegű készpénz vagy kézpénzt helyettesítő eszköz van nála (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk), a vámhatóságnak köteles erről írásban nyilatkozni. 
A nyilatkozat innen tölthető le: http://ec.europa.eu/euchascontrol
A nyilatkozatot annál a vámhatóságnál kell benyújtani, ahol belépünk illetve elhagyjuk az Unió területét. Az EU néhány tagállamában léteznek még külön ellenőrzések és nyilatkozattételi kötelezettségek, ezekről indulás előtt érdemes érdeklőrni. 

HARMADIK ORSZÁGBÓL AZ EU-BA ÉRKEZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A behozatalnak alkalmi jellegűnek kell lennie, és kizárólag az utas és családja személyes használatára vagy ajándékozás cáljából történhet. Nem az Európai Unió területéről, személyi poggyászban az alábbi áruk hozhatók be vám és adómentesen: 

Alkohol termékek és alkoholt tartalmazó italok (csak 17 éves kor betöltése után): 
 • 4 liter szőlőbor
 • 16 liter sör
 • 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkohol termék vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált alkohol termék , vagy
 • 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék, pezsgő vagy egyéb bor
Dohány termékek:  
Légi utasokNem légi utasok
200 db cigaretta vagy
100 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű) vagy
50 db szivar vagy
250 gramm fogyasztási dohányt
40 db cigaretta vagy
20 db szivarka vagy
10 db szivar vagy
50 gramm fogyasztási dohány

Tehát ezek a termékek (kivéve szőlőbor és sör) külön-külön jelentik az adomentességi értékhatár 100%-át, de a meghatározott mennyiséghatárok százalékos részarányainak együttes összege sem haladhatja meg a 100 százalékot. Tehát ha nem légi utas behoz 40 db cigarettát, akkor további dohánytermékekre már nincs adó és vámmentessége. De ha csak 20 db cigarettát hoz be, akkor mellette behozhat még vám és adómentesen 10 db szivarkát vagy 5 db szivart vagy 25 gramm fogyasztási dohányt. 

Egyéb áruk: 
A fenti árukon túl, légi forgalomban 430 Euro értékig, nem légi forgalomban 300 Euro értékighozható be egyéb áru adó és vámmentesen. 

Üzemanyag: 
A gépjármű tartályában lévő üzemanyag, és még legfeljebb 10 liter üzemanyag hozható be vám és adómentesen. A behozott üzemanyag nem használható más járműben, mint amiben behozták, a tartályból a mentességben részesülő személy nem távolítjahatja el vagy helyezheti át, továbbá nem ruházhatja át sem ingyen sem visszterhesen. 

Telefonhívás Vissza az oldal tetejére

A londoni hívószámok két csoportra vannak osztva, központ- ill; külső London.

London központja: (0) 207, ezután tárcsázza a 7 jegyű számot
Külső London: (0) 208, ezután tárcsázza a 7 jegyű számot
Az Egyesült Királyság hívószáma a +44

Ha Londonon kívülről telefonál, a zárójelben lévő 0-t nem kell tárcsáznia.

Angliában minden mobilszám 07-tel kezdődik.

Egyéb hasznos hívószámok

Központ (tudakozó): 192
Segélyhívó (rendőrség, tűzoltóság, mentők): 999

Közlekedés Vissza az oldal tetejére

 • Közutak hossza: 371 603 km
 • Vasútvonalak hossza: 16 878 km
 • Repülőterek száma: 470
 • Kikötők száma: 22

Az országban baloldali közlekedés és szabályok vannak életben. 

Vasúti közlekedés:


A Brit-sziget a vasút őshazája. Hálózata sűrű, de kialakítása, járművei, szabályzatai merőben eltérnek a kontinensen megszokottaktól. A hálózat teljes elszigeteltsége az 1990-es években, a Csalagút megnyitásával tört csak meg. A sziget három nagyobb részre bontható. A legnagyobb forgalom Anglia pályáin bonyolódik, ahol a nagyvárosok és gyárak túlnyomó többsége található. Wales és Skócia megkapó tájain már az alacsony a népsűrűség, a csekély járatsűrűség és nagyobb távolságok dominálnak.

Közművek Vissza az oldal tetejére

Ivóvíz

A csapvíz iható Londonban. Étteremben is lehet csapvizet kérni, ha nem akar ásványvizet vagy szódát vásárolni.

Sport és szórakozás Vissza az oldal tetejére

Anglia nemzeti sportja a rögbi, a lovaspóló és a krikett.

A legnagyobb szórakozó- és kulturális központ egyértelműen London. Ebben az európai metropoliszban minden megtalálható. A világ legnagyobb városaihoz tartozik. London remek sportolási lehetőséget, műemlékek hosszú sorát, bárok, éttermek, színházak és csendes parkok sokaságát kínálja. 

A kulturális élet nagyon sokoldalúnak számít Nagy-Britanniában. Az angol irodalom, festészet, szobrászat és színház világhírű, csakúgy, mint a brit építészet és kultúra. Itt szorosan egybefonódik az angol, skót, ír és a walesi kultúra. Ne feledkezzünk meg az angol vendéglőkről és a romantikus kikötőkről sem. A helyi kultúrát a múzeumokban ismerhetjük meg, amelyből több száz található. Ha már a Londonban található múzeumokról van szó, meg kell említenünk a Nemzeti Múzeumot és a galériát Wales-ben valamint az Aberdeenben található múzeumot. A színház szerelmeseinek ajánljuk megtekinteni a Walesi Operát, amely világhírű. A színjátszás magas színvonalon zajlik, hiszen az alapjait az angol irodalom és színjátszás nagy ikonja, W.Shakesperae fektette le. A koncerttermekben, vagy a klubbokban sokféle zenei stílust hallhatunk, akár egy egész zenei előadást is magukba foglalnak. 

A sport szerelmesei minden városban találnak sportközpontot, ahol elmehetnek fitnesszcentrumba, táncórákra, harcművészetet tanulhatnak, vagy jógázhatnak. A parkokban joggingolhatunk, vagy kerékpározhatunk. A lovaglás szintén kedvelt időtöltésnek számít. Az angol vidék kitűnő a sétákra. A legnézettebb sport a futbal. Ezért érdemes ellátogatni egy meccsre, amit mint a képernyőn keresztül, mint pedig élőben több tízezer, néha százezres tömeg kísér figyelemmel. A tipikus brit sportágak közé tartozik a krikett, ami a 18.században honosult meg. Mindenütt játsszák és még Indiában is népszerű lett. Londonban található a világ legnagyobb krikett arénája a Lord's. A következő híres sportág a rugby. A legnagyobb meccseket a Twickenham nevű londoni stadionban és a Cardiffban található Milleniumban játszák. Az eredeti skót sport, amelyet már 1650-ben játszottak, nos ez a golf. Az eredeti szabályokat a 19. században a Királyi Szent András Golfklubb fektette le. A Scottisch Open Golf nevű bajnokságot egész Nagy-Britannia figyelemmel kíséri. A golf után ne feledkezzünk meg az angol lóversenyről, amely szintén nagy tradícióval rendelkezik. A legismertebb lóversenyeket a liverpooli Aintree-ban és a Grand National-ban rendezik meg, ezen kívül jelentős az Epsomban rendezett verseny, valamint a Scottisch Grand National. Ezen kívül számos más sporteseményre is sor kerül, Wimbledonban a teniszé a főszerep , de kedvelt az atlétika, gimnasztika, vagy a baseball. A vizisportok is nagy közkedveltségnek örvendenek, ilyen a hajókázás, jachting, vagy a búvárkodás.

Gasztronómia Vissza az oldal tetejére

Egy hagyományos vasárnapi ebéd Angliában, az angol konyha legjavát vonultathatja fel: kitűnő alapanyagokból egyszerű, de ízletesen elkészített ételeket. A sült hús (rendszerint bárány vagy marha) a hozzávalókkal (a bárányhoz mentamártás, vagy ribizli zselé, a marhához mustár vagy tormaszósz) az étkezés fénypontja. A pompás házi puding, majd a finom angol sajtok a"kötelező" folytatás. A vasárnapi ebéd még mindig valóságos intézmény a londoniak számára, ennek variációival találkozunk a vendéglőkben és a kávéházakban csakúgy, mint a hotelekben és a pubokban, szerte az egész városban. A legendás angol reggeli ma már nem olyan bőséges, mint a viktoriánus kor kedvelt ötfogásos lakomája, de azért laktató étkezés, és megfelelő alapozást biztosít az egész napos városnézéshez.

A legismertebb otthon készített étel Angliában a beef steak (sült marhahús), amit általában vasárnap fogyasztanak. Ez az étel olyannyira népszerű volt, hogy a franciák a mai napig csak "les rosbifs"-nek (sült húsok) titulálják az angolokat. A sült húst sült burgonyával, zöldségekkel és egy bizonyos fajta mártással tálalják, amit húsléből, húslevesből készítenek és liszttel sűrítenek be. A Yorkshire pudding kedvelt kísérő a sült mellé.

Amikor az ember a városban sétál, gyakran megcsapja az orrát a hal és a sült krumpli szaga. Anglia legnépszerűbb"gyors" étele minden bizonnyal a fish and chips (hal hasábburgonyával) - az első"fish & chips" boltok a 19. század végén jelentek meg és azóta váltak kedveltté keresztül-kasul az országban. Az étel maga az egyszerűség: a halat (általában tőkehal vagy lepényhal) egy lisztből, tojásból és vízből készült tésztába mártják, majd forró zsírban kisütik. A chipshez vékony hasábokra vágott burgonyát sütnek ki forró zsírban. Ezt a klasszikus angol ételt legjobb a szabadban, egyenesen a papírzacskóból enni!

Az utóbbi időben az angol konyha a különböző népek konyhaművészetének ezernyi fogásával gazdagodott. A boltokban és éttermekben az indiatól kezdve az olaszon át a japán különlegességekik kaphatók ételek és élelmiszerek. A curry példul (ez egy fűszeres étel hallal, hússal vagy zöldségekkel) mostanság Anglia egyik kedvenc fogása. Most pedig íme néhány példa, mit is fogyasztanak pontosan a szigetlakók!

Egészségügy Vissza az oldal tetejére

A magyar állampolgárok a magyarországi lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által kiállított E111-es számú nyomtatvány alapján részesülhetnek a szükséges egészségügyi ellátásban. Javasoljuk, hogy kössön megfelelő utazási biztosítást annak érdekében, hogy betegség, baleset esetén szélesebb körben részesülhessen ellátásban, illetőleg kártérítésben.

 

London egy nagyon biztonságos hely, de ahogy bármely más 7 millió lakosú nagyvárosban, itt is ügyelni kell a biztonságra. Józan eszünket használva elkerülhetjük, hogy bármi tönkre tegye pihenésünket.

Erőszakos cselekedet az idelátogatókkal szemben szinte ismeretlen foglalom, bár zsebtolvajok gyakran szemelnek ki áldozatul gyanútlan turistákat a forgalmasabb helyeken.

Néhány tipp, hogy gondtalan legyen a nyaralás: 

Mindig figyeljen a táskáira és tartsa őket magánál.

Ügyeljen fokozottan értékeire a zsebtolvajok kedvelt működési területein; ilyenek a forgalmas metró aluljárók és a bevásárló utcák.

Ne sétálgasson rosszul kivilágított utcákon.

Győződjön meg róla, hogy gondosan, biztos helyre elpakolta pénzét miután vásárolt, vagy pénzt váltott.

Ne feledje, hogy a forgalom az utca bal oldalán halad, tehát jobbra kell néznie mielőtt lelép a járdáról.

Ne ugorjon le az emeletes buszról mielőtt az megállt volna.

Ne adjon pénzt senkinek az utcán, mivel így kiderül, hol tartja a pénzét.

Ne fogadjon el és ne vásároljon kábítószert ha felajánlják Önnek.

Legrosszabb esetre: 
A rendőrség, a tűzoltóság és a mentők bármely nyilvános fülkéből hívhatóak a 999-es szám tárcsázásával.

Szokások Vissza az oldal tetejére

Vásárlás

A boltok hétfőtől szombatig általában reggel 10 órától este 6 óráig tartanak nyitva;

Késő esti vásárlás az Oxford és a Regent Street-en lehetséges csütörtökönként este 8 óráig nyitva tartó boltokban.

Borravaló és szolgáltatási díjak 
A borravaló adása közel itt sem olyan elterjedt, mint például az Egyesült Államokban. Persze vannak olyan alkalmak, amikor illik borravalót adni.

Az éttermekben általában hozzáadják a szolgáltatás díját a számlához. Ez 10% és 17% közötti érték, a legtöbb helyen 12.5%. Ennek kifizetése tetszés szerint, ha nem volt megelégedve a kiszolgálással, levonathatja a számlából, bár ez elég szokatlan esemény lenne. Ha a kiszolgálás díját nem számolják fel, 10% borravalót illik adni.

Ünnepek Vissza az oldal tetejére

 • január 1. Újév
 • január 19. Martin Luther King születésnapja
 • február 16. Brit nemzeti ünnep
 • május 31. Emlékezés napja
 • július 4. A függetlenség napja
 • szeptember 6. A munka ünnepe
 • október 11. Kolumbusz-nap
 • december 25. Karácsony
 • december 26. Karácsony

Kedvezmény kártyák Vissza az oldal tetejére

NEMZETKÖZI DIÁKIGAZOLVÁNY

A diákok egy-egy külföldi utazás során nagy kedvezményeket érhetnek el az ISIC nemzetközi diákigazolvánnyal, ezért mindenképpen érdemes kiváltani. Jelenleg több mint 30.000 elfogadóhelyen használhatod több mint 100 országban.

Fontosabb kedvezmények, lehetőségek:

 • külföldön a segítségével tudod igazolni, hogy diák vagy,
 • aktiválás után telefonkártyaként, valamint internetezéshez is használhatod
 • az UNESCO világörökségi listáján szereplő műemlékeket kedvezménnyel látogathatod (ez akár 20-50 % is lehet),
 • utazási kedvezmények járnak vele (repülőjegyre, országon belüli utazásokra),
 • ingyenes segítségnyújtásra és tanácsadásra is jogosít.

Mindezeken kívül múzeumok, diákszállások, éttermek stb. is adnak kedvezményeket a kártya birtokosának. Az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezményeket részletesen (országok szerint elkülönítve)  megtalálható ITT >>

Az igazolvány kiváltható irodánkban, 12 éves kor felett, melyhez érvényes magyar oktatási intézmény által kiállított nappali tagozatos diákigazolványra és 1 db igazolványképre van szükség. Az elkészítés ideje kb. 5-10 perc. 

Ára: 2.600 Ft (2012. jan. 1-től) 
Érvényes: 2012. december 31.
+36 1 354 01 91 Kapcsolat